Innovativ workshop

Deltagare från alla delar av organisationen är involverade, och etablerar därigenom ett gemensamt ägarskap till design och utformning av den framtida återvinningscentralen.

Vi ger ett värdefullt inspel!

Deltagare från samtliga delar av organisationen blir involverade och känner ägarskap till utformningen av framtidens återvinningscentral!

Ändamål

Med hjälp av byggklotsar kommer deltagarna med sina bidrag till utformningen av återvinningscentralen. Modulo Systems säkerställer att deltagarnas erfarenhet och kunskap spelar in, och vi går genom hela rundan. Exempelvis placering av containrar, anläggningar, driftsoptimering etc.

Workshop

Workshopen inleds med en presentation av de nierade Ramar. Modulo Systems presentera några idéer som kan användas för utformningen av återvinningscentralen. Gruppen blir så delad i små grupper. Varje grupp ska sedan presentera sitt förslag till de andra grupperna, och fördelar och nackdelar med de olika förslagen diskuteras så i plenum.

Deltagare

Upp till 12 personer kan delta i workshopen. Urval av deltagare handlar om att säkerställa att “rätt” människor delta, för att säkra högsta möjlig kunskapsbas, beslutsfattande och kvalitet inom exakt de områden som processen omfattar.

Presentation av skissförslag

Baserat på slutsatserna från workshopen utarbetar Modulo Systems skisser i 3D och en rapport från workshopen. Skisser och rapport presenteras så för ledningen, och vägen vidare avtalas.