INNOVATIV WORKSHOP

Vi ger ett värdefullt inspel!

Deltagare från alla delar av organisationen är involverade, och etablerar därigenom ett gemensamt ägarskap till design och utformning av den framtida återvinningscentralen.

Syfte

Med hjälp av byggklotsar kommer deltagarna med sina bidrag till utformningen av återvinningscentralen. Modulo Systems säkerställer att deltagarnas erfarenhet och kunskap spelar in. I processen inkluderar vi hela anläggningen och driften av denna. Exempelvis placering av containrar, olike anläggningar, driftsoptimering etc.

Workshop

Workshopen inleds med en presentation av projektets definierade ramar. Modulo Systems presenterar idéer som kan användas i det vidare arbetet. Gruppen blir så delad i små grupper. Varje grupp ska sedan presentera sitt förslag till de andra grupperna, och fördelar och nackdelar med de olika förslagen diskuteras så i plenum.

Deltagere

Upp till 12 personer kan delta i workshopen. För att säkra högsta möjlig kunskapsbas, beslutsfattande och kvalitet inom exakt de områden som processen omfattar, är det viktigt att ”rätt” personal deltar.

Presentation av skissförslag

Baserat på slutsatserna från workshopen utarbetar Modulo Systems skisser i 3D och en rapport från workshopen. Skisser och rapport presenteras så för ledningen, och vägen vidare avtalas.

DELTAGARE PÅ WORKSHOPS HAR SAGT

Hands on (kan känna på sakerna)

Det är lätt och enkelt

Informativt och pedagogiskt

Det är alltid bra att visualisera

Att du kan bygga vidare i framtiden

Visar möjligheter, inte begränsningar

Bra insikt, bra sätt att illustrera på

Informativ, bra på att förklara och komma med input

Förståelse för vardagen

Bra förhandsinformation

Har arbetat på återvinningscentral och vet vad vi pratar om

FOTON FRÅN WORKSHOPPEN