Innovatiivinen workshop

Organisaation kaikissa osissa työskentelevät sitoutuvat tulevaisuuden kierrätysaseman ratkaisuihin ja varustukseen.

Annamme arvokkaan panoksen!

Organisaation kaikissa osissa työskentelevät sitoutuvat tulevaisuuden kierrätysaseman ratkaisuihin ja varustukseen.

Tarkoitus

Osallistujat osallistuvat kierrätysaseman varustamiseen rakennuspalikoiden avulla. Modulo Systems varmistaa, että osallistujien kokemus ja osaaminen käytetään hyväksi esimerkiksi astioiden sijoittamisessa, tilojen suunnittelemisessa ja käytön optimoimisessa.

.

Workshop

Workshop käynnistyy pelisääntöjen esittelemisellä. Modulo Systems kertoo kierrätysaseman varustelemisesta. Osallistujat jaetaan pienryhmiin.
. Ryhmät esittelevät ehdotuksensa muille ryhmille. Ehdotusten eduista ja haasteista keskustellaan.

Osallistujat

Workshop-tilaisuuteen voi osallistua enintään 12 henkilöä. On varmistettava, että juuri oikeat ihmiset osallistuvat, jotta käyttöön saadaan suurin mahdollinen tietämys, osaaminen ja laatu prosessin osa-alueilla.

Luonnosten esitteleminen

Päätetään luonnosten laatimisesta. Modulo Systems laatii lopullisen piirustuksen projektia varten. Sovitaan jatkosta. Kun piirustuksia laaditaan, huomioon otetaan tulevat tarpeet, päivittäinen käyttö, asukkaiden kokemukset sekä johdon ja henkilöstön panoksen vaikutus tulokseen.