INNOVATIV WORKSHOP

Vi giver et værdifuldt indspark!

Deltagere fra alle dele af organisationen bliver inddraget, og føler ejerskab i udformningen og indretningen af fremtidens genbrugsstation.

Formål

Ved hjælp af byggeklodser vil deltagerne komme med deres input til indretningen af genbrugsstationen. Modulo Systems sikrer at deltagernes erfaring og viden kommer i spil, og vi kommer hele vejen rundt. f.eks. placering af containere, faciliteter, driftsoptimering osv.

Workshop

Workshoppen vil starte med en præsentation af de definerede spilleregler og Modulo Systems vil præsentere ideer, der kan bruges til indretningen af genbrugsstationen. Herefter vil gruppen blive opdelt i mindre grupper. Hver gruppe skal præsentere deres forslag for de andre grupper, og der tales om fordele og udfordringer i hvert forslag.

Deltagere

Der kan deltage op til 12 personer i workshoppen. Udvælgelse af deltagere handler om at sikre, at de ”rigtige” mennesker deltager, for at opnå størst muligt vidensgrundlag, beslutningskompetence og kvalitet på netop det område, som processen omhandler.

Fremlæggelse af skitsetegning

Skitsetegningen besluttes og Modulo Systems laver endelig tegning af projektet, og det videre forløb aftales. Skitsetegningen vil blive udformet efter de fremtidige behov med tydeligt hensyn til den daglige drift og borgernes oplevelse, men hvor ledelsens og medarbejdernes input præger resultatet.

UDTALELSER

Hands on (lege med tingene)

Det er nemt og enkelt

Informativt og lærerigt

Det er altid godt at visualisere

At man kan bygge videre til fremtiden

Muligheder, ingen begrænsninger

God indsigt, god måde at illustrere på

Informativt, god til at forklare og komme med input

Forståelse for hverdagen

God forhåndsinformation

Tidligere genbrugspladsmand og ved hvad vi taler om

BILLEDER FRA WORKSHOPS