Den visionära workshopen

En workshop som innehåller allt

Den visionära workshopen går utöver det vanliga genom att införliva alla avgörande beståndsdelar som behövs för att skapa en återvinningscentral som inte bara är pålitlig, effektiv och funktionell, utan också tilltalande, inspirerande och i enlighet med gällande detaljplan.

Syftet med workshopen är att skapa en modern återvinningscentral som inte bara uppfyller sitt syfte effektivt och de tekniska kraven för avfallshantering, utan som även berikar det lokala samhället och miljön runt omkring, och gör återvinningscentralen till en attraktiv och inbjudande plats.

När vi samlar våra resurser, kunskap och energi i en och samma riktning så skapas en positiv atmosfär där alla motiveras att göra sitt bästa. En synergi uppstår som gör att vi kan uppnå mer än vi skulle kunna göra var för sig. Workshopen fokuserar på att säkerställa att alla inblandade parter arbetar mot gemensamma mål och visioner.

Kristianstad
Arkitektur

PROJEKTETS BERÄTTELSE

När vi står inför utmaningen att skapa en ny återvinningscentral öppnar sig ett universum av tankar och funderingar. Bakom varje projekt finns en historia, och vår första fråga bör vara: Vad är historien bakom denna återvinningscentral? Vad motiverar oss att skapa den, vilka är kraven och vad är vår strategi?

Att förstå grunden för etableringen är avgörande för att forma en återvinningscentral som tjänar både samhället och miljön. Workshopen reflekterar över det exakta syftet med återvinningscentralen. Vad vill vi och vad har vi för mål med anläggningen?

MÖT VÅRT TEAM

Workshopen leds av experter från Modulo Systems och Torstensson Art & Design, som alla har stor passion och brinner för det vi gör.

I nära samarbete med kunden arbetar vi för att skapa ett helhetsgrepp och smidigt förhållningssätt vid etableringen av den nya återvinningscentralen, där tekniska detaljer, estetiska och kulturella aspekter beaktas, och går samman för att skapa en slutprodukt som tjänar både samhället och miljön på bästa möjliga sätt.

En av de centrala punkterna i workshopen är att förstå och forma beteendet kring återvinningscentralen.

Hur kan man skapa en anläggning som uppmuntrar människor att använda den på ett korrekt och effektivt sätt? Detta är nyckeln till att optimera avfallshanteringen och minimera miljöpåverkan.

LOGO_LOGO

Modulo Systems

Modulo Systems tar med sin långa erfarenhet av driftlösningar till bordet.

Rådgivande ingenjör
Kunskap & byggledning
Driftslösning
Personalfaciliteter och trafikflöde
Effektivitet och korrekt sortering
Markanalyser
Myndighetskontakter
Projektekonomi
Brand & utrymning

Torstensson

Torstensson bidrar med ett visionärt förhållningssätt till arkitektur, design, konst, upplevelser och detaljplaner.

Vision
Synergi
Biologisk mångfald
Arkitektur
Detaljplan
Historia
Energisparande
Konstnärlig integration
Den övergripande upplevelsen

'THE LOOK'

Det visuella uttrycket är viktigt. Återvinningscentralen ska vara mer än bara en praktisk anläggning. Den måste vara estetiskt tilltalande och integreras harmoniskt i den omgivande miljön. Det är vår chans att skicka en positiv signal till samhället om vårt engagemang att ta ansvar för våra handlingar.

Detta innebär noggrant övervägande av materialval, färgval och utseende, samt integrering av konst, skulpturer, naturliga vattendrag, skapande av grönområden och främjande av biologisk mångfald.

När vi skapar vårt förslag på en ny återvinningscentral är vi mycket medvetna om att kultur också är en form av kommunikation, framför allt  genom design, arkitektur, grafiska uttryck, utsmyckningar och konst. I utarbetandet av vår vision lägger vi stor vikt vid att förmedla historien genom att integrera och använda återvunnet material. Återvunnet material som förmedlar en historia, är resursbesparande och visar miljöhänsyn.

HÅLLBARHET & CIRKULÄR EKONOMI

Vår gemensamma ambition är att skapa mer än bara en praktisk anläggning. Vi vill uttrycka vårt engagemang för hållbarhet, cirkulär ekonomi, att bevara resurser och skydda vårt klimat. Därför är frågor som ‘Vad vill vi skapa?’ och ‘Vad vill vi uttrycka?’ avgörande i vårt arbete.

Det är inte bara en fråga om önskemål och avsikter. Det finns också specifika krav och fokuspunkter i processen som bör hanteras varsamt.
Hållbarhet är inte bara ett modeord. Det är en nödvändighet.

Tillsammans med er ska vi säkerställa att återvinningscentralen uppfyller de högsta kraven för miljöhänsyn, resurseffektivitet och avfallshantering. Cirkulär ekonomi måste vara en integrerad del av vår design och drift för att resurser ska kunna återvinnas effektivt.

Kundupplevelse och beteendeförändringar

Fokus ligger på att förstå och främja positiva beteendeförändringar både bland besökare och personal, särskilt genom att skapa och upprätthålla en positiv kundrelation och lättsam dialog om korrekt sortering och generell aktivitet vid anläggningen.

Driftsvänliga lösningar

Workshopen bygger på erfarenhet från mer än 30 återvinningscentraler med fokus på lösningar som är lätta att hantera och minimerar driftskostnaderna. Detta inkluderar även rådgivning från ingenjörer om tekniska och administrativa aspekter som mark, brand, myndighetshantering och projektekonomi.

Konstnärlig integration

Fokus ligger på att få med konst, upplevelser och lokalhistoria i projektet för att skapa en unik och meningsfull upplevelse för besökarna och stärka kopplingen till det lokala samhället.

Detaljplan och vision

Workshopen utgår från gällande detaljplan och områdets historia för att säkerställa att den nya återvinningscentralen inte bara passar in i den befintliga miljön, utan också berikar den med ett visionärt förhållningssätt till avfallshantering och hållbarhet.

OUTPUT FRÅN WORKSHOPEN

Efter workshopen föreligger en komplett strategi- och visionsbeskrivning, presentation och projektbeskrivning tillgänglig för användning av kommuner, styrelser och myndigheter. Strategin och visionen är klar att användas och kan skickas direkt ut på anbud.

Projektbeskrivning och presentation (till kommuner och styrelser)

Strategi- och visionspresentation (färger, materialval och arkitektur)

Budget och prisuppskattning

3D-ritningar och skissritningar

Rødt hus før
Göteborg før
Kristianstad Mangrove efter
Farligt affald hus 1280x853px
Rødt hus
Göteborg efter