Den visionære workshop

EN WORKSHOP DER HAR DET HELE

Den visionære workshop går ud over det sædvanlige ved at inkorporere alle de afgørende elementer, der er nødvendige for at skabe en genbrugsstation, der ikke kun er driftssikker, effektiv og funktionel, men også smuk, inspirerende og i overensstemmelse med lokalplanen.

Målet med workshoppen er at få skabt en moderne genbrugsstation, som ikke kun tjener sit formål effektivt og opfylder de tekniske krav til affaldshåndtering, men som beriger lokalsamfundet og miljøet omkring det, og gør genbrugsstationen til et smukt og indbydende sted.

Når vi samler vores ressourcer, viden og energi i én retning, skabes der en positiv atmosfære, hvor alle er motiverede til at yde deres bedste. Der opstår en synergi, som giver os mulighed for at opnå mere, end vi kunne gøre individuelt. Workshoppen lægger vægt på at sikre, at alle involverede parter arbejder mod at opfylde fælles mål og vision.

Kristianstad
Arkitektur

PROJEKTETS FORTÆLLING

Når vi står over for udfordringen med at oprette en ny genbrugsstation, åbner der sig et univers af tanker og overvejelser. Bag ethvert projekt findes en historie, og vores første spørgsmål bør være: Hvad er historien bag denne genbrugsstation? Hvad motiverer os til at skabe den, hvad er der af krav og hvad er vores strategi?

Forståelsen af grundlaget for etableringen er afgørende for at forme en genbrugsstation, der tjener både samfundet og miljøet. På workshoppen reflekteres over det præcise formål med genbrugsstationen. Hvad er det vi vil og hvad er vores mål med pladsen.

MØD VORES TEAM

Workshoppen ledes af eksperter fra Modulo Systems og Torstensson Art & Design, som alle har stor passion og brænder for det vi laver.

I tæt fællesskab med kunden arbejder vi på at skabe en holistisk og agil tilgang til etableringen af den nye genbrugsstation, hvor tekniske detaljer, æstetiske og kulturelle aspekter tages i betragtning, og smelter sammen for at skabe et slutprodukt, der tjener både samfundet og miljøet på den bedst mulige måde.

Et af de centrale punkter på workshoppen er at forstå og forme adfærden omkring genbrugsstationen.

Hvordan kan man skabe en facilitet, der opmuntrer folk til at bruge den korrekt og effektivt? Dette er nøglen til at optimere affaldshåndteringen og minimere miljøpåvirkningen.

LOGO_LOGO

Modulo Systems

Modulo Systems bringer deres omfattende erfaring med driftsløsninger til bordet.

Rådgivende ingeniør
Knowhow & byggeledelse
Driftsløsning
Mandskabsfaciliter & trafikflow
Effektivitet og korrekt sortering
Jordbundsanalyser
Myndighedsbehandling
Projektøkonomi
Brand- & evakuering

Torstensson

Torstensson bidrager med en visionær tilgang til arkitektur, design, kunst, oplevelser og lokalplaner.

Vision
Synergi
Biodiversitet
Arkitektur
Lokalplan
Historie
Energibesparelser
Kunstnerisk integration
Helhedsoplevelsen

'THE LOOK'

Det visuelle udtryk er vigtigt. Genbrugsstationen skal være mere end blot en praktisk installation. Den skal være en æstetisk fornøjelse og integreres harmonisk i det omgivende miljø. Det er vores chance for at sende et positivt signal til samfundet om vores forpligtelse til at tage ansvar for vores handlinger.

Dette indebærer omhyggelig overvejelse af materialevalg, farvevalg, og udseende, samt integration af kunst, skulpturer, naturlige søer, anlæggelse af grønne områder og fremme af biodiversitet.

Når vi skaber vores forslag til en ny genbrugsstation, er vi meget bevidste om, at kultur også er en form for kommunikation, især gennem design, arkitektur, grafisk udtryk, dekoration og kunst. I udarbejdelsen af vores vision, er vi ligeledes meget opmærksomme på værdien af genbrugsmaterialer, og lægger stor vægt på at formidle historien ved at integrere og bruge genbrugsmaterialer med proveniens i arkitektur og konstruktion. Genbrugsmaterialer som formidler en historie og som er ressource-besparende og har omtanke for miljøet.

BÆREDYGTIGHED & CIRKULÆR ØKONOMI

Vores fælles ambition er at skabe mere end blot en praktisk facilitet, og vi ønsker at udtrykke vores engagement i bæredygtighed og cirkulær økonomi og vores dedikation til at bevare ressourcer og beskytte vores klima. Derfor er spørgsmål som ’Hvad ønsker vi at skabe’ og ’Hvad ønsker vi at udtrykke’ afgørende i vores arbejde.

Det er ikke blot et spørgsmål om ønsker og intentioner. Der er også konkrete krav og fokuspunkter i processen, som bør håndteres nøje.
Bæredygtighed er ikke blot et buzzword. Det er en nødvendighed.

Sammen med jer skal vi sikre, at genbrugsstationen opfylder de højeste standarder for miljømæssig hensyn, ressource-effektivitet og affaldshåndtering. Cirkulær økonomi skal være en integreret del af vores design og drift for at sikre, at ressourcer genanvendes effektivt.

Kundeoplevelse og adfærdsændring

Der fokuseres på at forstå og fremme positive adfærdsændringer både blandt borgerne og personalet, især ved at skabe en nem dialog om korrekt sortering og vedligeholde en positiv kundeinteraktion.

Driftsvenlige løsninger

Workshoppen tager erfaring fra mere end 30 genbrugspladser med fokus på løsninger, der er nemme at administrere og minimere driftsomkostningerne. Dette inkluderer også rådgivning fra ingeniører omkring tekniske og administrative aspekter som jordbund, brand, myndighedsbehandling og projektøkonomi.

Kunstnerisk integration

Der fokuseres på at inkludere kunst, oplevelser og lokalhistorie i projektet for at skabe en unik og meningsfuld oplevelse for besøgende og styrke forbindelsen til lokalsamfundet.

Lokalplan og vision

Workshoppen inddrager lokalplanen og historien om området for at sikre, at den nye genbrugsstation ikke kun passer ind i det eksisterende miljø, men også beriger det med en visionær tilgang til affaldshåndtering og bæredygtighed.

WORKSHOPPENS OUTPUT

Efter endt workshop foreligger et komplet Strategi- og visionsoplæg, præsentation og projektbeskrivelse til brug for kommuner
bestyrelser og myndigheder. Strategi- og visionsoplægget er klart til brug og kan sendes direkte i udbud.

Projektbeskrivelse og præsentation (til kommuner og bestyrelser)

Strategi- og visionsoplæg (farver, materialevalg og arkitektur)

Budget og prisoverslag

3D tegninger og skitsetegninger

Rødt hus før
Göteborg før
Kristianstad Mangrove efter
Farligt affald hus 1280x853px
Rødt hus
Göteborg efter