Visioinnin työpaja

TYÖPAJA JOKA SISÄLTÄÄ KAIKEN.

Visionaarinen työpaja menee normaalin rajojen yli sisällyttämällä kaikki olennaiset elementit, jotka ovat välttämättömiä luomaan kierrätysasema, joka ei ole vain luotettava, tehokas ja toiminnallinen, vaan myös kaunis, innostava ja kaavan mukainen.

Työpajan tavoitteena on luoda moderni kierrätysasema, joka palvelee tehokkaasti tarkoitustaan ja täyttää jätteen käsittelylle asetetut tekniset vaatimukset, mutta myös rikastuttaa paikallisyhteisöä ja ympäristöä, tehdä kierrätysasemasta kauniin ja kutsuvan paikan.

Kun yhdistämme resurssimme, tiedon ja energiamme yhteen suuntaan, luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa kaikki ovat motivoituneita antamaan parhaansa. Syntyy synergia, joka antaa meille mahdollisuuden saavuttaa enemmän kuin voisimme tehdä yksilöinä. Työpaja korostaa, että kaikki osapuolet työskentelevät kohti yhteisiä tavoitteita ja näkemystä.

Kristianstad
Arkitektur

PROJEKTIN TARINA

Kun kohtaamme haasteen uuden kierrätysaseman perustamisessa, avautuu meille ajatusten ja pohdintojen universumi. Jokaisen projektin takana on tarina, ja ensimmäinen kysymyksemme tulisi olla: Mikä on tarina tämän kierrätysaseman takana? Mikä motivoi meitä luomaan sen, mitä vaatimuksia on, ja mikä on strategiamme?

Ymmärrys perustan luonteesta on ratkaisevan tärkeää muotoiltaessa kierrätysasemaa, joka palvelee sekä yhteisöä että ympäristöä. Työpajassa pohditaan kierrätysaseman tarkkaa tarkoitusta. Mitä haluamme saavuttaa ja mikä on tavoitteemme tilan suhteen?

TUTUSTU TIIMIIMME

Työpajaa vetävät Modulo Systemsin ja Torstensson Art & Designin asiantuntijat, joilla kaikilla on suuri intohimo ja palo siihen, mitä teemme.

Yhteistyössä asiakkaan kanssa työskentelemme luodaksemme kokonaisvaltaisen ja ketterän lähestymistavan uuden kierrätysaseman perustamiseen, jossa otetaan huomioon tekniset yksityiskohdat, esteettiset ja kulttuuriset näkökohdat sulautuvat yhteen luoden lopputuotteen, joka palvelee yhteisöä ja ympäristöä parhaalla mahdollisella tavalla.

Työpajan keskeisiin kohtiin kuuluu ymmärtää ja muokata käyttäytymistä kierrätysaseman ympärillä.

Kuinka luoda tila, joka kannustaa ihmisiä käyttämään sitä oikein ja tehokkaasti? Tämä on avain jätehuollon optimoimiseen ja ympäristövaikutusten minimoimiseen.

LOGO_LOGO

Modulo Systems

Modulo Systems tuo laajaa kokemustaan käyttöratkaisuista pöytään.

Konsultoiva insinööri
Tietotaito ja rakennusjohtaminen
Käyttöratkaisu
Henkilöstötilat ja liikenteen virtaus
Tehokkuus ja oikea lajittelu
Maaperäanalyysit
Viranomaiskäsittely
Projektitalous
Paloturvallisuus ja evakuointi

Torstensson

Torstensson tuo mukanaan visionaarisen lähestymistavan arkkitehtuuriin, suunnitteluun, taiteeseen, kokemuksiin ja kaavoihin.

Visio
Synergia
Biodiversiteetti
Arkkitehtuuri
Kaava
Historia
Energiansäästö
Taiteellinen integraatio
Kokonaisvaltainen elämys

'ILME'

Visuaalinen ilmaisu on tärkeää. Kierrätysaseman tulee olla enemmän kuin vain käytännöllinen asennus. Sen tulee olla esteettinen ilo ja sulautua harmonisesti ympäröivään ympäristöön. Tämä on mahdollisuutemme lähettää myönteinen signaali yhteiskunnalle sitoutumisestamme vastuullisuuteen.

Tämä edellyttää huolellista harkintaa materiaalivalinnoista, värivalinnoista ja ulkonäöstä, sekä taiteen, veistosten, luonnollisten lampien, viheralueiden suunnittelusta ja biodiversiteetin edistämisestä.

Luodessamme ehdotusta uudesta kierrätysasemasta olemme hyvin tietoisia siitä, että kulttuuri on myös viestintämuoto, erityisesti suunnittelun, arkkitehtuurin, graafisen ilmaisun, koristelun ja taiteen kautta. Visionamme laatimisessa kiinnitämme myös suurta huomiota kierrätysmateriaalien arvoon ja korostamme niiden käyttöä integroimalla ne osaksi arkkitehtuuria ja rakentamista, tuoden esiin niiden alkuperän tarinan. Kierrätysmateriaalit, jotka välittävät tarinan ja ovat resurssisäästöjä ja ympäristötietoisia.

KESTÄVYYS & KIERTOTALOUS

Yhteinen tavoitteemme on luoda enemmän kuin vain käytännöllinen tila, ja haluamme ilmaista sitoutumisemme kestävyyteen ja kiertotalouteen sekä omistautumisemme resurssien säilyttämiseen ja ilmastomme suojelemiseen. Siksi kysymykset kuten ‘Mitä haluamme luoda’ ja ‘Mitä haluamme ilmaista’ ovat keskeisiä työssämme.

Kyse ei ole vain toiveista ja aikomuksista. Prosessissa on myös konkreettisia vaatimuksia ja painopistealueita, joita tulisi käsitellä huolellisesti.
Kestävyys ei ole vain muotisana. Se on välttämättömyys.

Yhdessä kanssanne varmistamme, että kierrätysasema täyttää korkeimmat standardit ympäristönsuojelussa, resurssitehokkuudessa ja jätehuollossa. Kiertotalouden on oltava integroitu osa suunnittelua ja toimintaa varmistaaksemme, että resursseja kierrätetään tehokkaasti.

Asiakaskokemus ja käyttäytymisen muutos

Tavoitteena on ymmärtää ja edistää myönteisiä käyttäytymismuutoksia sekä kansalaisten että henkilökunnan keskuudessa, erityisesti luomalla helppo vuoropuhelu oikeasta lajittelusta ja ylläpitämällä positiivista asiakasvuorovaikutusta.

Toimintaystävälliset ratkaisut

Työpaja hyödyntää kokemuksia yli 30 kierrätysasemalta keskittyen ratkaisuihin, jotka ovat helppoja hallinnoida ja minimoivat käyttökustannuksia. Tähän sisältyy myös insinöörien antama neuvonta teknisissä ja hallinnollisissa näkökohdissa kuten maaperä, paloturvallisuus, viranomaisten käsittely ja projektitalous.

Taiteellinen integraatio

Tavoitteena on sisällyttää taide, kokemukset ja paikallishistoria projektiin luomaan ainutlaatuinen ja merkityksellinen kokemus vierailijoille sekä vahvistamaan yhteyttä paikallisyhteisöön.

Asemakaava ja visio

Työpaja ottaa huomioon asemakaavan ja alueen historian varmistaakseen, että uusi kierrätysasema ei ainoastaan sovi olemassa olevaan ympäristöön, vaan myös rikastuttaa sitä näkemyksellisellä lähestymistavalla jätehuoltoon ja kestävyyteen.

WORKSHOPIN TULOKSET

Työpajan päätteeksi on saatavilla kattava strategia- ja visioesitys, esittely ja projektikuvaus kuntien, hallitusten ja viranomaisten käyttöön. Strategia- ja visioesitys on valmis käyttöön ja voidaan lähettää suoraan tarjouskilpailuun.

Projektikuvaus ja esittely (kunnille ja hallituksille)

Strategia- ja visioesitys (värit, materiaalivalinnat ja arkkitehtuuri)

Budjetti ja hinta-arvio

3D-piirrokset ja luonnossuunnitelmat

Rødt hus før
Göteborg før
Kristianstad Mangrove efter
Farligt affald hus 1280x853px
Rødt hus
Göteborg efter