VIDEO

Som alla vet så säger en bild mer än 1000 ord! Här hittar ni några filmer som ger en god inblick i i vårat unika koncept.

Fredericia Hamn – ADP

Modulo Systems har levererat en gigantisk blockmur till Fredericia hamn. Används för avgränsning av metall och bullerdämpning.

Modulo Containermattor

Containermattorna vid återvinningsstationerna används för att skydda underlaget mot slitage och för att minimera bullret på platsen.

Installation i Sigtuna

Modern och framtidssäker återvinningscentral med goda förhållanden för personal, kapacitet för nuvarande och framtida fraktioner.

Arden Återvinningscentral

Informationsvideo som gjorts före etableringen av ​återvinningscentralen och som skulle visa platsen innan byggandet påbörjades.

Moduler och block

Modulo Systems har under många år levererat lösningar, produkter och tjänster till de nordiska kommunerna och allmännyttiga företag.

Installation i Tromsø

Återvinningscentral som installerades på bara fem dagar; från en tom, asfalterad yta, till att anläggningen kunde öppnas för kunder.

Askersund, Sverige

Återvinningscentral med 17 containerfraktioner och mottagning av farligt avfall och elektronik på själva plattformen.

Stenløse, Danmark

Modern återvinningscentral med fasader klädda i Superwood för att både byggnad och modulramp skulle få en enhetlig design.

Ny återvinningscentral – animering

Den snabbaste lösningen på en återvinningscentral kommer från Modulo Systems, den enda återvinningscentralen som kan användas till 200 %.

Den Holländska videon

En kort video som visar produktion och installation av prefabricerade moduler.

Kristianstad ÅVC Ängamöllan

En innovativ, modern och hållbar återvinningscentral i Kristianstad med 170 plattformsmoduler och 16 avfallsfraktioner.

Konceptfilm

Överbyggnader, hus och fullt nyttjande av området under plattformen för farligt avfall, verkstäder och omklädningsanläggningar.

Upcycle Centrum Almere

Animationsvideo

Modulo Block - Aarhus Havn