Saka, ka attēls pastāsta vairāk nekā 1000 vārdi. Šeit jūs atradīsiet dažus video, kas sniedz ieskatu mūsu unikālajā koncepcijā.

Følg os på Youtube

Holandiešu video

Video rāda gan moduļu ražošanu, gan uzstādīšanu. Diemžēl video ir holandiešu valodā, bet mēs uzskatījām, ka šis video šeit ir jāiekļauj.

Uzstādīšana Trumsē, Norvēģijā

Jaunais uzņēmuma Remiks atkritumu pārstrādes laukums Trumsē, Norvēģijā, kas tika uzstādīts vien 5 dienu laikā. Pagāja tikai 5 dienas no pamatu atzīmēšanas līdz objekta atvēršanai iedzīvotājiem. Filma ir “laiklēcienu“ video, kur kamera uzņem attēlu katru minūti.

Animācijas filma: Modulo

Šis nelielais animācijas video rāda Modulo beton sistēmas elastīgumu, it īpaši to, kā laukumu iespējams paplašināt un pat pārvietot uz citu atrašanās vietu.

Koncepcijas filma

Animācijas koncepcijas filma rāda visas risinājumu iespējas, tostarp ir iespējams aplūkot daļēju nosegumu, personāla telpu, šķērveida pacēlāju mājsaimniecības elektronikai, kā arī to, kā telpa zem platformas var tikt izmantota tādiem mērķiem kā noliktava, bīstamo atkritumu novietne, darbnīca, ēdnīca un ģērbtuves.

Transports uz Trumsi

Uzņēmums Remiks Trumsē vēlējās paplašināt laukumu, un mēs atkal transportējām moduļus ar kuģi. Šeit ir neliela filma par moduļu iekraušanu beramkravu jūras kuģī ‘Wilson Bremen’.’

Televīzijas raidījums: Mogens by Night, Alsā

TV2/Nord televīzijas kanāla raidījums Mogens by Night apmeklēja Modulo beton atkritumu pārstrādes laukumu Alsā, kur laukuma pārzinis Bruno Grēgersens (Bruno Gregersen) pastāstīja raidījuma veidotājiem par jauno Modulo beton atkritumu pārstrādes laukumu.

Arden prezentācija

Informatīvs animācijas video par kopīgo atkritumu dedzināšanu pirms laukuma izveidošanas. Animācijas filmas mērķis ir parādīt iedzīvotājiem laukumu pirms būvniecības uzsākšanas.

Animācijas video

Neliels video raksturo moduļu sistēmu un iespējas telpas izmantošanai zem platformas.

Uzstādīšana Orhūsas ostā

Modulo Systems uzstāda gigantiskas materiālu tvertnes Orhūsas ostā. Tvertnes sastāv no 4 sienām, kas veidotas no 330 Modulo MEGA Block, un tajās tiek uzglabātas dedzināšanas skaidas.

Upcycle Centrum, Almērē, Nīderlandē

Jaunākais Modulo veikums. Inovatīvs atkritumu pārstrādes centrs. 100% enerģijas neitrāla būve, kas veidota no otrreizējiem materiāliem. Centrs nodrošina tiešu atkritumu pārstrādi, mācības, seminārus un šķirošanu zem platformas.

Atkritumu pārstrādes stacija Hernē

2017. gada sākumā Modulo uzcēla šo inovatīvo atkritumu pārstrādes staciju ar jumtu Hernē, Vācijā.