VERDENSMÅLENE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

De 17 Verdensmål er en plan og ambition for hele verdens udvikling frem til 2030.

Farverige klistermærker med Verdensmålene for bæredygtig udvikling.
17 mål der tilsammen skal sætte os på kurs mod en mere bæredygtig fremtid.

Klistermærkerne leveres i 2 størrelser: 5 x 5 og 15 x 15 cm og er udført vinylkvalitet med permanent klæb. Har et mat udseende og kan bruges både inde og ude.

Verdensmålene for bæredygtig udvikling er 17 mål, der tilsammen skal sætte os på kurs mod en mere bæredygtig fremtid, hvor ingen lades i stikken

Hvad er verdensmålene?
Verdensmålene er FN’s store plan for hele verdens bæredygtige udvikling, som 193 medlemslande vedtog i 2015. De består af 17 overordnede mål – og 169 delmål – som sætter retningen på at løse klodens største problemer inden 2030. Hele verden skal gøre en ende på ekstrem fattigdom og sult, vi skal sikre uddannelse, anstændige jobs og ligestilling, mindske uligheden, sørge for bæredygtig produktion, infrastruktur og energi, og vi skal bekæmpe klimaforandringer. Vi skal kort sagt kunne leve et ordentligt liv nu og give verden videre i ordentlig stand til de kommende generationer.

Verdens udvikling går den rette vej
Gennem de sidste cirka 30 år er der på Verdensplan sket enorme fremskridt, der er kommet milliarder af mennesker til gode. Andelen af mennesker, der sulter, er næsten halveret siden 1990, den ekstreme fattigdom er faldet med næsten 70 procent i samme periode og børnedødeligheden er mere end halveret også.

Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke stadig er enorme, globale udfordringer, akutte kriser og humanitære katastrofer. Men det er også derfor, at hele verden i 2015 gik sammen om Verdensmålene. De er netop en plan for, hvordan verden sammen kan løse klodens største problemer.

Læs mere om Verdensmålene Verdensmål – Danmarks officielle side

Hos Modulo Systems er vores primære verdensmål:

Vores rejse med Verdensmålene er i fuld gang – og hos Modulo Systems arbejder vi intensivt med FN’s Verdensmål og kigger løbende på, hvilke mål vi har størst mulighed for at påvirke. Vi arbejder med at få verdensmålene dybt forankret i vores strategi, som skal fungere som en rettesnor i alle led og processer i vores virksomheds forretning.

3. Sundhed og trivsel
4. Kvalitetsuddannelse
5. Ligestilling mellem kønnene
7. Bæredygtig energi
12. Ansvarligt forbrug og produktion
13. Klimaindsats

Vi gør os umage

Hos Modulo Systems gør vi os umage for at leve op til de høje krav. Ved at vælge Modulo Systems og benytte jer af vores store erfaring, kan dette hjælpe jer til at opnå tilfredse borgere, skaber en bedre sorteringskultur via bedre guidning, minimerer chancen for fejlsortering som i sidste end er medvirkende opnåelse af verdensmålene.

Vores allesammens verdensmål

Verdensmålene gælder ikke kun for udviklingslandene, men for alle lande i verden. Selvom der fx ikke er nogen, der sulter i Danmark, er Verdensmål 2: Stop sult stadig relevant for os, fordi mål 2 eksempelvis også indebærer, at vi skal sikre bæredygtig fødevareproduktion og stoppe alle former for fejlernæring.

Verdensmålene er forbundne

Alle Verdensmålene hænger sammen på kryds og tværs. Fx skal vi med mål 7 sikre, at de mere end én milliard mennesker, der ikke har adgang til energi, får adgang til strøm. Det vil samtidig hjælpe med at bekæmpe fattigdom (mål 1) og forbedre uddannelse (mål 4) og infrastrukturen (mål 9), men energien skal produceres bæredygtigt for at modvirke klimaforandringerne (mål 13).

Ingen må lades i stikken

Selvom Verdensmålene spænder over nærmest alle aspekter af verdens udvikling, er der et centralt princip, der gennemsyrer alle målene og tankerne bag: Ingen må lades i stikken. Det betyder, at vi skal inkludere de mest marginaliserede grupper, og at Verdensmålene ikke bliver opfyldt, hvis ikke vi får de mest udsatte mennesker med i udviklingen. Det er selvfølgelig noget af det sværeste ved Verdensmålene – men også det vigtigste.