UTRYMMET UNDER PLATTFORMEN

Total användning av utrymmet under modulerna

Modulo Systems kan som den enda aktören erbjuda en återvinningscentral där platsen kan utnyttjas till 200 %.

Med en lösning från Modulo Systems får du en unik och driftsäker återvinningsstation genom att utnyttja utrymmet under plattformen för praktiska eller kreativa ändamål. Skapa utrymmen för praktiska eller kreativa ändamål i form av aktivitetsrum, undervisningslokaler, verkstäder, återvinningsbutiker och bytescenter.

Möjligheterna är många och bara fantasin sätter gränser när det gäller nyttjande och utformning av utrymmet under plattformen. Vi tar ansvar både för installation av moduler och för utformning av utrymmena, och hjälper gärna till att tillgodose alla önskemål.

Modulo Systems er totalleverandør af genbrugspladser og udstyr til affalds- og genbrugsbranchen

Utrymmen för alla ändamål

Vår modulära lösning ger optimala alternativ för en total användning av utrymmet under modulerna.

Utformningsalternativen är många och utrymmena kan isoleras och värmas upp. Detta beror helt på om utrymmena ska användas för kreativa ändamål – eller praktiska ändamål som allmän förvaring, lagring av farligt avfall, drop-boxar för säker hantering av avfallet, upcycling-verkstäder, återvinningsbutiker etc.

Undervisningsanläggningar

Skapa de perfekta rummen och ramarna för kunskapsutbyte om hållbar utveckling och undervisning om avfall, återvinningssortering och miljö. Skapa uppmärksamhet genom att ha innovativa och informativa showrooms och undervisningsrum för medborgarna i kommunen, skolklasser etc.

Utrymmet under plattformen kan enkelt göras om till undervisningsrum för skolklasser på besök på återvinningsstationen. Därigenom bidrar vi till att uppfylla det globala målet 4.7, vilket handlar om att alla elever senast 2030 ska ha förvärvat viktiga kunskaper om hållbar utveckling, bland annat genom undervisning.

Undervisningsfaciliteter

Återvinningsbutiker och verkstäder

Utrymmet under plattformen är lämpligt att göra till butiker för direkt återvinning samt verkstäder som stöder återvinning och hållbarhet.

Farligt avfall – en säker lösning

Det är viktigt att företag och kommuninvånare kan göra sig av med sitt farliga avfall så att det inte hamnar i naturen och skadar miljön. Utrymmet under modulerna är perfekt att inreda till rum för farligt avfall. Modulerna är särskilt konstruerade, certifierade och utformade för lagring av farligt avfall så att farligt avfall separeras och lagras på rätt sätt.

Modulo Systems arkitekter och ingenjörer har mångårig erfarenhet av att utforma byggnader där farligt avfall ska lagras och anpassar ständigt utformningsalternativen i takt med utvecklingen.

MÖJLIGHETER OCH FÖRDELAR

 • Verkstäder för återvinning
 • Återvinningsbutiker/bytescenter
 • Innovativa showrooms
 • Leverans av farligt avfall
 • Leverans av elektronikavfall
 • Undervisningsanläggningar
 • Aktivitetsrum
 • Lagrings- och lagerrum
 • Kontor, toaletter och badrum
 • Teknikrum och rum för komprimator
 • Drop-boxar
 • Skapar nöjda kommuninvånare
 • Optimerar driften
 • Ger bättre feedback på användarundersökningar
 • Ökar tillgängligheten för alla
 • Ökar korrekt sortering
 • Skapar trafiksäkerhet och ökat trafikflöde
 • Gör platsen överskådlig