UTFORMNING AV PLATSEN

Lätt att använda och intuitiv utformning av platsen

Återvinningscentralerna är idag mycket annorlunda jämfört med för bara 10–15 år sedan. Avfallsvolymerna ökar, avfallsfraktioner blir fler och detta kräver ökad kunskap och erfarenhet för att på bästa sätt kunna utnyttja utrymmet på en återvinningsstation.

Öka rätt sortering på centralen genom att utnyttja Modulo Systems omfattande erfarenhet av inredning av återvinningscentraler.

Modulo Systems har sedan 2012 utformat över 25 återvinningsstationer i hela Norden och har därmed lång erfarenhet.

Gör skillnad för medborgarna och hjälp oss att skapa en bra och intuitiv utformning av platsen. För att utnyttja den fulla potentialen är det viktigt med en optimal och lättanvänd utformning av återvinningscentralen. Låt oss hjälpa till med den strategiska placeringen av personalbodar, paviljonger etc., och en logisk plats för fraktioner och zoner, som har gott om utrymme och är lätta att komma åt.

En bra utformning ger glada medarbetare och glada kommuninvånare. Ju optimalare utformning desto högre service får medborgarna. Med rätt utformning ökar exempelvis tillgängligheten i form av enkelriktad körning, separat personbil- och lastbilstrafik och ökad tillgänglighet för äldre, fotgängare och funktionshindrade. Återvinningscentralen ska vara lättillgänglig för alla.

En bra utformning ökar inte bara tillgängligheten till platsen och skapar nöjda kommuninvånare utan bidrar också aktivt till en minskad felsortering till förmån för miljön.

Öka rätt sortering

Det ska vara lätt att sortera avfall. Vi gör platsen optimal baserat på dina önskemål och utbildar personalen på plats så att de kan vägleda medborgarna om rätt sortering.

Bättre sortering gynnar miljön

God kommunikation, skyltning och ordentlig utbildning av personalen på centralen är avgörande för att öka sorteringsgraden. Korrekt och strategisk placering av personalbodar samt bra guidning. Tillsammans bidrar vi till att vägleda medborgarna i rätt riktning.

Mindre slöseri med tid och mer vägledning

Korrekt och strategisk placering av bland annat personalbodar och andra viktiga delar samt en god överblick över återvinningsstationen innebär högre säkerhet, mer tid för kommuninvånarna och bättre guidning till kommuninvånarna. Tillsammans bidrar vi till att vägleda medborgarna i rätt riktning.

FÖRDELAR MED BRA UTFORMNING

  • Skapar nöjda kommuninvånare
  • Ökar platsens synlighet
  • Bättre sortering gynnar miljön
  • Minskar mängden restavfall
  • Minimerar felsortering
  • Ger kompetent och serviceinriktad personal
  • Skapar en bättre sorteringskultur


Genom att välja Modulo Systems och dra nytta av vår omfattande erfarenhet kan detta hjälpa er att uppnå nöjda kommuninvånare, skapa en bättre sorteringskultur via bättre guidning, minimera risken för felsortering, vilket i slutändan är avgörande för att uppnå det globala målet 12.4.