UPPSALA KOMMUNE

Uppsala Gjenvinningsstasjon

Våren 2023 kunne vår nye modulære gjenvinningsstasjon i Fyrislund, Uppsala, åpne dørene for byens innbyggere. Denne nye gjenvinningsstasjonen er på mer enn 22 000 m2 og kan håndtere mer enn 30 000 tonn avfall per år. Den er bygget med separat rampe og har over 30 containerfraksjoner, stor gjenvinningsbutikk, kontor- og ansattområder og innsamling av elektronisk avfall.

Løsningen omfatter også et 72 m2 komplett bygg for mottak og håndtering av farlig avfall. Bygget består av våre betongmoduler, som er isolert innvendig og kledd utvendig.

Den gamle gjenvinningsstasjonen var blitt for liten, og i takt med økende avfallsmengder og krav til sortering ble det bestemt at det skulle bygges en større og mer moderne gjenvinningsstasjon.

En ny og moderne gjenvinningsstasjon i Fyrislund

I Uppsala kommune var det opprinnelig åtte gjenvinningsstasjoner, hvorav tre lå i Uppsalas sentrale byområde. De åtte stedene samlet årlig inn 27 000 – 30 000 tonn grovavfall fra husholdninger og fra mindre bedrifter i Uppsala kommune.

En av gjenvinningsstasjonene, som lå i Boländerna, lå på leid grunn. Videre var plassen for liten til at gjenvinningsstasjonen kunne bygges ut i takt med økende krav til sortering og økende befolkning. Det ble derfor besluttet å erstatte gjenvinningsstasjonen i Boländerna med en ny og moderne gjenvinningsstasjon i Fyrislund. Uppsala Vatten och Avfall valgte Modulo Systems som leverandør av deres nye gjenvinningsstasjon, og vi i Modulo Systems er stolte av å kunne presentere denne nye gjenvinningsstasjonen som åpnet dørene våren 2023.

Gjenvinningsstasjonen er bygget med egen rampe med 30 fraksjoner, hvorav 20/22 containerplasser er beregnet på 40 m3 containere. Ved innkjøringen til anlegget er det bygget en 100 m2 stor gjenvinningsbutikk, kontor- og ansattarealer, samt område for innsamling av elektronisk avfall og farlig avfall.

Uppsala Gjenvinningsstasjon
Fyrislund, Uppsala
Sverige

Filter by