Uppsala kommun

Uppsala Återvinningscentral, Fyrislund

Våren 2023 kunde vår nya modulära återvinningscentral i Fyrislund, Uppsala, slå upp portarna för stadens invånare. Denna nya återvinningscentralen är på mer än 22 000 m2 och kan hantera mer än 30 000 ton avfall per år. Den är byggd med en separat ramp och har över 30 containerfraktioner, en stor återvinningsbutik, kontors- och personalytor samt insamling av elektronikavfall.

I lösningen ingår även en 72 m2 komplett och färdig byggnad för mottagning och hantering av farligt avfall. Byggnaden består av våra betongmoduler som är isolerade på insidan och klädda på utsidan.

Den gamla återvinningscentralen hade blivit för liten, och i takt med de ökande avfallsmängderna och kraven på sortering beslutades att en större och modernare återvinningscentral skulle byggas.

En ny och modern återvinningscentral

I Uppsala kommun fanns från början åtta återvinningscentraler, varav tre låg i Uppsalas centrala tätort. De åtta platserna samlade årligen in 27 000 – 30 000 ton grovavfall från hushåll och från mindre företag i Uppsala kommun.

En av återvinningscentralerna, den i Boländerne, låg på hyrd mark. Vidare var utrymmet för litet för att återvinningscentralen skulle kunna utvecklas i takt med de ökande kraven på sortering och den växande befolkningen. Man beslutade därför att ersätta återvinningscentralen i Boländerna med en ny och modern återvinningscentral i Fyrislund. Uppsala Vatten och Avfall valde Modulo Systems som leverantör av sin nya återvinningscentral, och vi i Modulo Systems är stolta över att kunna presentera den nya återvinningscentralen som slog upp portarna våren 2023.

Återvinningscentralen är byggd med en separat ramp med 30 fraktioner, varav 20/22 containerplatser för 40 m3 containrar. Vid inkörningen har det byggts en 100 m2 stor återvinningsbutik, kontors- och personalytor, samt ett område för insamling av elektronikavfall och farligt avfall.

Uppsala Återvinningscentral
Fyrislund, Uppsala
Sverige

Filter by