Gjenvinningsstasjon uten fundamentering

Gjenvinningsstasjonen fra Modulo Systems monteres på stedet 

Konstruksjon av en tradisjonell gjenvinningsstasjon

Den tradisjonelle gjenvinningsstasjon bygges opp med L-elementer på fundament, med fyllmasse under veien

Den tradisjonelle gjenvinningsstasjon bygges opp med L-elementer på fundament, med fyllmasse under veien

Konstruksjon av en gjenvinningsstasjon fra Modulo Systems

Gjenvinningsstasjon fra Modulo Systems står direkte på underlaget, og under stasjonen er det plass som kan brukes til for eksempel oppbevaring og sjakter for nedkasting.

gjenvinningsstasjon fra Modulo Systems monteres på stedet – den tekniske forklaringen

For å forstå hvordan en gjenvinningsstasjon fra Modulo Systems er bygd opp, må vi se på teknologien som ligger bak konstruksjonen av en «veikasse», som er underlaget som lages under gjenvinningsstasjon, og som sørger for at underlaget tåler trafikken fra lastebilene som henter containere.

Under gjenvinningsstasjon dekke er det konstruert en «veikasse», som er den tekniske betegnelsen for konstruksjonen som kombinerer ubundne materialer (grus og bærelagsmasse) og bundne materialer øverst (asfalt eller stein)

Veikassen består vanligvis av flere komprimerte lag. Først bunngrus, deretter et lag bærelagsmasse, så kommer bærelaget, før man avslutter med et slitelag

Lastebilenes vekt

Akslingene fordeler lastebilens vekt ut til hjulene, som bærer hele akslingens vekt fordelt på to eller fire hjul. Dekket på en typisk gjenvinningsstasjon er vanligvis dimensjonert for lastebiler med 13 t akseltrykk

Vekten fordeles på et lite område

Hjulet trykker mot et relativt lite område – ikke stort større enn et par håndflater

Bæreevne måles i Mpa

Veikassens bæreevne måles i Mpa. Bæreevnen skal gjenspeile vekten og kraften til kjøretøyene som brukes på veien. En lastebil med boggihjul eller supersingledekk på en 13 t aksling gir et trykk på 0,66 Mpa

 

Trykket fordeles

Fra overflaten fordeler belastningen seg ned gjennom dekket til bunnen.  Den gjennomsnittlige belastningen kan, uten større feil, baseres på en belastningsfordeling som er lavere enn 45°, altså fordelt som en kjegleende ned gjennom lagene.

Modulene fra Modulo Systems fordeler vekten over et svært stort område

 

Hver Modulo Beton-modul veier mellom 8 og 13 t. Beina er 18 cm tykke og 3 m lange. Det gir en samlet trykkflate for de to beina på 10 800 cm2, noe som tilsvarer et trykk på 1,1 kg/cm2

Lastebilen over (som stasjonen er dimensjonert for), har et akseltrykk på 13 t. Lastebilens fire hjul har hver en kontaktflate på ca. 600 cm2. Fire hjul à 600 cm2 gir 2400 cm2, som tilsvarer 5,4 kg/cm2

Men hva skjer når det kommer biler opp på stasjonen?

 

Modulene er skrudd sammen med kraftige beslag, slik at kraften (belastningen fra bilene på plattformen) fordeles over flere moduler.

Et kjøretøys belastning vil alltid fordeles over flere moduler, vanligvis 3–5 moduler.

Hvis en stor varebil på 3500 kg stopper på bare to moduler, vil modulenes trykk på dekket øke fra 1,1 kg/cm2 til 1,27 kg/cm2, altså en økning på bare 15 %

Husk at veikassen som gjenvinningsstasjon hviler på, er dimensjonert for 5,4 kg/cm2.

Konklusjon

 

Hvis det kjører lastebiler på stasjonen nå, tåler den også en gjenvinningsstasjon fra Modulo Systems. Konseptet Modulo Systems er spesielt velegnet for gjenvinningsstasjon som ligger på gamle fyllinger, hvor man helst ikke vil grave seg ned i bakken.