TRUCKRAMP

Modulo beton kan erbjuda snabb leverans och installation av fasta och stabila truckramper, exempelvis i kombination med en existerande lastkaj. Snabb leverans och installation på bara 3-5 timmar!

Truckrampen är uppbyggd av prefabricerade moduler, och består endast av 4-5 betong moduler med en halksäker ytbeläggning.

Rampmodulerna levereras i en standardstorlek på 3×3 meter. De kan utföras i valfri höjd, och kan kompletteras med en eller flera horisontella plattformsmoduler.

Rampen levereras också med monterade sidbalkar, så att trucken har ett 20 cm högt överkörningsskydd längs kanten av rampen.

Installationstiden är kort. Rampen installeras på 3-5 timmar och enda kravet är en plan yta.

KVALITETER

Värme i rampen

Om så önskas kan värmekablar gjutas in i rampen, som automatiskt och beroende på temperaturen, alltid håller ramp fria från snö och is. Driftskostnaderna blir låga då snösmältningen endast sättas igång om rampen är våt och det är fara för frost.

Halkskydd

Rampmoduler och plattformar är belagda med en mycket hållbara och halkfri yta, vilken säkrar ett bra grepp i alla väder. Fallskydd är också en option. Skydden placeras på kantbalkarna.