RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Tarm Genbrugsplads

Ringkøbing-Skjern kommune har i tæt samarbejde med Modulo Systems bygget ny genbrugsstation i 2018, med tilhørende certificerede moduler til opbevaring af farligt affald. Ringkøbing Skjern Kommune havde et ønske om at det skulle være nemmere for borgerne at komme af med affaldet, sorteringen skulle være mere overskuelig og antallet af de mange tunge løft skulle nedbringes. Alle disse problemstillinger løste Modulo Systems, med vores unikke koncept.

Tilgængeligheden på genbrugsstationen blev betydeligt bedre. Bedre og mere korrekt affaldssortering var et krav, da 27% af affaldet blev genanvendt i 2017 og i 2022 skal genanvendelsen være 50% – dette skabte Modulo Systems rammerne for kunne lykkedes. Dét ligger også i tråd med verdensmål 12 der har til formål at sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer, der blandt andet har til formål at øge den nationale genanvendelsesrate.

Tarm Genbrugsplads
Industriparken 7
6880 Tarm
Danmark

Filter by

Højere genanvendelsesgrad

En højere genanvendelses grad var målet. Bedre og mere korrekt affaldssortering var et krav, da 27% af affaldet blev genanvendt i 2017 og i 2022 skal genanvendelsen være 50% – dette skabte Modulo Systems rammerne for kunne lykkedes. Dét ligger også i tråd med verdensmål 12 der har til formål at sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer, der blandt andet har til formål at øge den nationale genanvendelsesrate.

Verdensmaal-ikon-12a
Tarm 6

Øget tilgængelighed

Tilgængeligheden på genbrugsstationen blev betydeligt bedre. Ved hjælp af sorteringsplatformen blev trafik flowet signifikant forbedret i forhold til den gamle plads. I 2020 blev beslutningen om at lukke nabogenbrugsstationen, således at borgerne kun brugte Tarm genbrugsstation. Derved blev trafikmængden øget betragteligt, men også dette kunne nu lade sig gøre, grundet den nemme tilgængelighed.

Sikker løsning til farligt affald

Modulo Systems har under Modul løsningen integreret rummet til farligt affald. Rummet er 80 m2. stort og er indbygget med modtagerbord, hvorfra medarbejderne let kan sortere det affaldet, i de rigtige fraktioner. Modulo Systems har ligeledes stået for ventilationen med punktsug, sugelåg, gnistfri belysning gulv med integreret spildkar der sikrer opsamling af evt. spild og meget andet. Dette er i sandhed, en færdig totalløsning til farligt affald.

Tarm 4
Tarm 2

Områder til opbevaring

Dedikeret og stort område til opbevaring. Under modulerne er der også blevet plads til et stort område, dedikeret til opbevaring af tønder, bure, 660 liters containere med mere. Dette betød at man, udover at øge tilgængelighed og affaldssortering, kan bruge rummet under til opbevaring, opnår man en besparelse i millionklassen på bygninger til samme formål, men også ressourcebesparelse på en hel bygning er værd at tage med i beregningen.

Fakta

16 meter bred.
66 meter lang
5 farligt affaldsmoduler
3 x 5 meter.
Fuldt indrettet med ventilation, punktsug, døre, oliebar, Modulo Sugelåg, gnistfri belysning

Tarm 7