RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Tarm Gjenvinningsstasjon

Ringkøbing-Skjern kommune har i nært samarbeid med Modulo Systems bygget en ny gjenvinningsstasjon i 2018, med tilhørende sertifiserte moduler for lagring av farlig avfall. Ringkøbing-Skjern kommune ønsket at det skulle bli enklere for innbyggerne å kvitte seg med avfallet, sorteringen skulle bli mer håndterlig og antall tunge løftene skulle reduseres. Med vårt unike konsept løste Modulo Systems alle disse problemene.

Tarm Gjenvinningsstasjon
Industriparken 7
6880 Tarm
Danmark

Filter by

Høyere gjenvinningsgrad

Tilgjengeligheten på gjenvinningsstasjonen ble betydelig forbedret. Bedre og riktigere avfallssortering var et krav. I 2017 27 % av avfallet ble gjenvunnet og i 2022 skal gjenvinningen være 50 % – dette skapte Modulo Systems rammeverket for å kunne nå. Dette er også i tråd med Verdensmål 12, som har som mål å sikre bærekraftig forbruk og produksjonsformer som blant annet har som mål å øke den nasjonale gjenvinningsgraden.

Verdensmaal-ikon-12a
Tarm 6

Økt tilgjengelighet

Tilgjengeligheten på gjenvinningsstasjonen ble betydelig forbedret. Ved å bruke sorteringsplattformen ble trafikkflyten betydelig forbedret sammenlignet med det gamle anlegget. I 2020 ble det besluttet å stenge nabogjenvinningsstasjonen slik at innbyggerne kun benyttet Tarm gjenvinningsstasjon. Derved ble trafikkmengden økt betraktelig, men også dette kunne nå gjøres på grunn av den enkle fremkommeligheten.

Trygg løsning for farlig avfall

Under Modul plattformen har Modulo Systems integrert rommet for farlig avfall. Rommet er 80 m2 stort og er bygget med mottaksbord, hvorfra ansatte enkelt kan sortere avfallet i korrekte fraksjoner. Modulo Systems har også stått for ventilasjonen med punktavsug, sugelokk, Ex-sikker belysning, gulv med integrerte avfallskar som sikrer oppsamling av eventuelt spill, og mye mer. En komplett løsning for farlig avfall.

Tarm 4
Tarm 2

Områder for lagring

Dedikert og stort område for oppbevaring. Under modulene er det også et stort område dedikert til oppbevaring av fat, bur, 660 liters beholdere med mer. Dette gjorde at man i tillegg til å øke tilgjengeligheten og avfallssortering kan bruke plassen under til lagring. Man oppnår en millionbesparelse på bygg til samme formål, men også ressursbesparelser på et helt bygg må tas med i betraktningen.

Fakta

16 meter bred
66 meter lang
5 moduler for farlig avfall
3 x 5 meter
Fullt utstyrt med ventilasjon, punktavsug, dører, oljebar, Modulo Sugelokk, Ex-sikker belysning

Tarm 7