RINGKØBING-SKJERN KOMMUN

Tarm Återvinningscentral

Ringkøbing-Skjern kommun har i nära samarbete med Modulo Systems byggt en ny återvinningscentral under 2018, med tillhörande certifierade moduler för förvaring av farligt avfall. Ringkøbing Skjern kommun ville att det skulle bli lättare för besökarna att bli av med avfallet, sorteringen skulle bli mer översiktlig och antalet tunga lyften skulle minska. Med vårt unika koncept löste Modulo System alla dessa problem.

Tillgängligheten på återvinningscentralen förbättrades avsevärt. Bättre och mer korrekt avfallssortering var ett krav. I 2017 återvanns 27 % av avfallet och i 2022 ska återvinningen ligga på 50 % – detta skapade Modulo Systems ramverket för att lyckas med. Detta ligger också i linje med Världsmål 12 som syftar till att säkerställa hållbar konsumtion och produktionsformer som bland annat syftar till att öka den nationella återvinningsgraden.

Tarm Återvinningscentral
Industriparken 7
6880 Tarm
Danmark

Filter by

Högre återvinningsgrad

En högre grad av återvinning var målet. Bättre och mer korrekt sopsortering var ett krav, då 27 % av avfallet återvanns 2017 och 2022 ska återvinningen vara 50 % – detta skapade Modulo Systems ramverket för framgång. Detta ligger också i linje med Världsmål 12 som syftar till att säkerställa hållbar konsumtion och produktionsformer som bland annat syftar till att öka den nationella återvinningsgraden.

Verdensmaal-ikon-12a
Tarm 6

Ökad tillgänglighet

Tillgängligheten på återvinningscentralen förbättrades avsevärt. Med hjälp av sorteringsplattformen förbättrades trafikflödet avsevärt jämfört med den gamla sajten. År 2020 togs beslutet att stänga den närliggande återvinningscentralen så att ortsborna endast använde Tarm återvinningscentral. Därmed ökades trafikvolymen avsevärt, men även detta kunde nu göras på grund av enkel framkomlighet.

Säker lösning för farligt avfall

Under Modul-lösningen har Modulo Systems integrerat utrymmet för farligt avfall. Rummet är 80 m2 stort och är byggd med ett mottagningsbord från vilket de anställda enkelt kan sortera avfallet i korrekta fraktioner. Modulo Systems har även stått för ventilationen med punktsug, suglock, Ex-säker belysning, golv med integrerade spillbackar som säkrar uppsamling av eventuellt spill, och mycket mer. En komplett lösning för farligt avfall.

Tarm 4
Tarm 2

Ytor för förvaring

Dedikerad och stor plats för förvaring. Under modulerna finns det även en stor yta avsedd för förvaring av fat, burar, 660 liters behållare med mera. Det innebar att man förutom att öka tillgängligheten och avfallssortering kan använda utrymmet under plattformen för förvaring. Man uppnår en besparing million klassen på att slippa bygga separata byggnader för samma ändamål. Men även resursbesparingen på en hel byggnad är värda att ta med i betraktningen.

Fakta

16 meter bred.
66 meter lång
5 moduler för farligt avfall
3 x 5 meter
Fullt utrustad med ventilation, punktsug, dörrar, oljebar, Modulo Suglock, Ex-säker belysning

Tarm 7