Moduler til farligt affald

Moduler til farligt affald

Affaldsbekendtgørelsen foreskriver at farligt affald skal separeres og opbevares forsvarligt. Modulo beton har udviklet et certificeret modul til opbevaring af farligt affald, som fuldt ud lever op til Affaldsbekendtgørelsens krav, samt EU’s PGS 15 direktiv! Affaldsmodulerne fremstilles af beton, der i modsætning til metalcontainere holder samme udseende

Read more