STØTTEMUR

Støttemur – Danmarks billigste løsning

Støttemuren anlægges typisk, når der er behov for at afstive jorden ved niveauforskelle i terrænet. Støttemuren forhindrer, at vand eroderer skråningen, samt at skråningen falder sammen.

Muren holder jorden på plads ved hjælp af sin egen vægt. Med en løsning fra Modulo Systems kan du bygge en støttemur med byggeklodser op til 4 m uden hældning.

Støttemur 1,8 m høj

Billedet til højre er et eksempel på en 1,8 m høj og særdeles økonomisk støttemur, udført med 60 cm blokke.

Legende let med byggeklodser i beton. Blokkende stables let til faste og stabile vægge med uendelige muligheder. Klodserne kan adskilles, nedtages og opstilles på ny et helt nyt sted.

særdeles økonomisk støttemur, udført med 60 cm blokke.
4 m høj støttemur udført med 80 cm blokke.

4 m høj – helt uden hældning

Billedet til venstre er et eksempel på en 4 m høj støttemur udført med 80 cm blokke. Støttemuren er designet efter tabellen nedenfor. Betonblokkene sættes sammen – næsten som lego – og forhindrer at muren skrider. Blokkene er støbt i restbeton med en styrke på minimum 25 N/mm2. Vi kan udføre blokkene i andre styrker for f.eks. aggressiv miljøklasse. Byggeklodser.

Byggeklodser

Hvor højt kan væggen bygges?

Vi beregner for jer

Vi assisterer gerne med rådgivning om støttemur og væggenes opbygning, på baggrund af oplysninger om den ønskede højde og  jordens beskaffenhed.

Støttemur i 100% genbrugsmateriale

Når vores betonbiler kommer hjem med overskydende beton fra en kundesag, så støber vi blokke af restbetonen. Hvis betonen ikke var blevet anvendt til blokke, ville den have været udlagt på jorden, og sendt til nedknusning.

Alle blokkene er monteret med 2,5t løfteankre som gør at man kan flytte blokkene hurtigt og let - men samtidig montere med stor præcision