Stenlöse ÅVC

Återvinningscentralen konstrueras som en lång ramp med 3 körfält, och med en lång rad containrar på höger sida. På vänster sida finns stora öppna fönster och dubbeldörrar som används för att ta emot direkt återvinning

Byggnaden och hela fasaden som vetter mot centralen kantas av underhållsfritt superwood, vilket ger en enhetlig utformning av både byggnaden och modulrampen.

Ingång till omklädningsrum/badrum/toalett för personalen finns i byggnadens bottenvåningen. Dessutom finns i hörnet mellan byggnaden och rampen ett skärmtak för mottagning av farligt avfall. Allt farligt avfall kommer sorteras i ett speciellt utformat rum under modulerna bakom mottagningen

Stenløse återvinningscentral
Toppevadvej 28
Ganløse
3660 Stenløse

Öppettider
Alla dagar 10.00–18.00

Rampen sedd norrifrån

Stora användbara utrymmen under rampen

Under rampen finns stora ljusa rum med fönster i öster och takfönster i moduldäcket. Utrymmena används för:

– ”Bra saker”, där återvinningscentralens besökare kan lämna av sådana saker som fortfarande kan komma andra personer till nytta..

– Förvaring/lager och verkstad

– Ett spännande utbildningsrum för skoleelever

– Kuber för nedkast av papper och flaskor

Under rampen finns två 30 m³-containrar uppställda som används för papper respektive glas. Användarna lämnar in avfallet i kuber eller nedkast och transportören kan ostört byta container utan att störa besökartrafiken

Utbildningsrum

Under rampen har ett stort utrymme skapats för undervisning av skolklasser. Olika planscher, skärmar och utställningar av olika typer av avfall ger eleverna en god inblick i källsortering och återvinning. Rummen är målade vita och mycket naturligt ljus kommer in via glasdörrar, fönster och takfönster i moduldäcket.

I samband med återvinningsstationen byggs ett välisolerat personalhus.

Första utrymmet har kök/matsal, toalett och kontor. Personalen har en bra överblick över hela centralen från första utrymmet eftersom det finns fönster på alla sidor av byggnaden. Det finns direkt in- och utgång till rampen så att både besökare och personal lätt kan komma i kontakt med varandra.

Under rampen finns inbyggda omklädningsrum och badrum med inbyggda skåp och ventilation, tvättstuga och handikapptoalett.

Modulär konstruktion

Modulo Beton-modulerna som utgör basen för återvinningscentralen och de färdigbyggda husen för toalett/badrum uppfördes på 7 dagar.

Från ritbord till verklighet