EGEDAL KOMMUN

Stenløse Återvinningscentral

Återvinningscentralen konstrueras som en lång ramp med 3 körfält, och med en lång rad containrar på höger sida. På vänster sida finns stora öppna fönster och dubbeldörrar som används för att ta emot direkt återvinning.

Byggnaden och hela fasaden som vetter mot centralen kantas av underhållsfritt superwood, vilket ger en enhetlig utformning av både byggnaden och modulrampen.

Ingång till omklädningsrum/badrum/toalett för personalen finns i byggnadens bottenvåningen. Dessutom finns i hörnet mellan byggnaden och rampen ett skärmtak för mottagning av farligt avfall. Allt farligt avfall kommer sorteras i ett speciellt utformat rum under modulerna bakom mottagningen

Stenløse Återvinningscentral
Toppevadvej 28
3660 Stenløse
Danmark

Filter by

Stora användbara utrymmen under rampen

Under rampen finns stora ljusa rum med fönster i öster och takfönster i moduldäcket

Utrymmena används för:

– ‘Bra saker’, där återvinningscentralens besökare kan lämna av sådana saker som fortfarande kan komma andra personer till nytta
– Förvaring/lager och verkstad
– Ett spännande utbildningsrum för skoleelever

FullSizeRender
IMG_2937

Kuber för nedkast av papper och flaskor

Under rampen har ett stort utrymme skapats för undervisning av skolklasser. Olika planscher, skärmar och utställningar av olika typer av avfall ger eleverna en god inblick i källsortering och återvinning. Rummen är målade vita och mycket naturligt ljus kommer in via glasdörrar, fönster och takfönster i moduldäcket.

Utbildningsrum

Under rampen har ett stort utrymme skapats för undervisning av skolklasser. Olika planscher, skärmar och utställningar av olika typer av avfall ger eleverna en god inblick i källsortering och återvinning. Rummen är målade vita och mycket naturligt ljus kommer in via glasdörrar, fönster och takfönster i moduldäcket.

IMG_2941

Personalhus

Första utrymmet har kök/matsal, toalett och kontor. Personalen har en bra överblick över hela centralen från första utrymmet eftersom det finns fönster på alla sidor av byggnaden. Det finns direkt in- och utgång till rampen så att både besökare och personal lätt kan komma i kontakt med varandra.

Under rampen finns inbyggda omklädningsrum och badrum med inbyggda skåp och ventilation, tvättstuga och handikapptoalett.

Modulär konstruktion

Modulo Systems modulerna som utgör basen för återvinningscentralen och de färdigbyggda husen för toalett/badrum uppfördes på 7 dagar.

Från ritbord till verklighet

Stenløse Genbrugsplads