Stenløse genbrugsstation

Miljøstasjonen er oppført som en lang rampe med tre kjørefelt, og med mange containere på høyre side. På venstre side er det store, åpne vinduer og dobbeltdører som brukes til mottak av materiale som skal resirkuleres

Bygningen og hele fasaden ut mot torget er kledd med vedlikeholdsfri superwood, som gir en enhetlig design på både bygningen og modulrampen.

I første etasje av bygningen ligger inngangen til garderobe/bad/toalett for personalet. I hjørnet mellom bygning og rampe er det også laget et halvtak for mottak av farlig avfall. Alt farlig avfall blir sortert i et eget rom under modulene bak mottaket

Stenløse miljøstasjon
Toppevadvej 28
Ganløse
DK-3660 Stenløse

Åpningstider
Alle dager 10.00–18.00

Rampen sett fra nord

Store, praktiske rom under rampen

Under rampen finner man store, lyse rom med store, østvendte vinduer, samt lys fra moduldekket. Rommene brukes til:

– «De gode ting», hvor de som bruker miljøstasjonen, kan levere ting som ikke er utslitt, og som kan komme til nytte for andre.

– Oppbevaring/lager og verksted

– Et spennende formidlingsrom for skoleelever

Kuber for kasting av papir og flasker

Under rampen er det plassert to containere på 30 m3 til henholdsvis papir og glass. Brukerne leverer sortert avfall i kuber eller bokser, og transportøren kan enkelt bytte containeren uten å måtte krysse brukernes kjørefelt

Formidlingsrom

Under rampen er det laget et stort rom for undervisning av skoleklasser. Det er hengt opp forskjellige plakater, flatskjermer og utstilling av forskjellig avfall, slik at elevene får et godt innblikk i kildesortering og gjenbruk. Rommene er malt hvite, og de får mye naturlig lys via en glassdør, vinduer og takvindu i moduldekket.

Det er oppført et godt isolert personalhus i forbindelse med miljøstasjonen.

I andre etasje ligger kjøkken/kantine, toalett og kontorlokaler. Personalet har god oversikt over hele stasjonen fra andre etasje, siden det er plassert vinduer på alle sider av bygningen. Det finnes direkte inn- og utgang til rampen, slik at kunder og personalet enkelt kan komme i kontakt.

Under rampen er det bygd inn garderobe og dusjanlegg med innebygde skap med ventilasjon, vaskefasiliteter og et handicaptoalett.

Modulær konstruksjon

Modulo Beton-modulene som utgjør grunnlaget for miljøstasjonen, og de ferdigbygde husene til toalett/dusj, ble bygd opp i løpet av syv dager.

Fra tegnebrett til virkelighet