CO2 besparende affaldssløsninger Gennemtænkt design og høj brugervenlighed

SORTERINGSSKRALDESPANDE

Skraldespande til sortering af affald

Skraldespande til sortering – CO2 besparende affaldsløsninger

Skraldespande til sortering af affald i kantiner, produktioner, boligforeninger mv. Vores skraldespande til affaldssortering er gennemtænkt og designet efter et holistisk syn, med øje for detaljen, cirkulær økonomi og høj brugervenlighed for både bruger og rengøringspersonale. Skraldespandende fås i forskellige typer og størrelser alt efter hvilket behov for sortering man har.

Har du andre behov end sortering af eksempelvis madaffald, restaffald, papir, pap, plastik etc. Kan skraldespandende designes specifik til din virksomhed på forespørgselS

Affaldssortering er godt for miljøet

Det giver rigtig god mening at vi sorterer vores affald ved brug af netop skraldespande til sortering af affald. Vores affald indeholder nemlig mange forskellige gode ting, og når vi sorterer vores affald, er det muligt at genanvende materialerne igen og igen.

Hvis vi ikke sorterer vores affald og bare blander al vores affald sammen, ryger det hele til forbrænding hvilket betyder i at værdifulde materialer går op i røg. Derfor nytter det at sortere og der er mange miljøfordele ved at vi sorterer vores affald. Jo mere vi genanvender, jo mindre CO2 udledning og luftforurening med farlige partikler og dermed mindre forurening af miljøet.

Vidste du, at hvis alle danskere sorterer alt husholdningsaffald ved brug af skraldespande til sortering af affald, frem for at sende det til forbrænding, vil miljøet årligt blive sparet for 589.000 tons CO2-udledning. Det svarer til den totale udledning af CO2 for 70.000 danskere – eller CO2-udledningen ved afbrænding af mere end 200.000 tons kul.

Når en husstand sorterer alt sit husholdningsaffald til genanvendelse frem for at sende det til forbrænding, giver det en energibesparelse svarende til hele husstandens energiforbrug til vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine. For hvert 1 kg plastaffald, som genanvendes frem for at blive sendt til forbrænding, sparer vi energi svarende til en gennemsnitlig husholdnings standby-forbrug til alle elektriske apparater i 14 dage.