SORTERINGSSKRALDESPANDE

Verdensmål for bæredygtig udvikling

Skraldespande til sortering  – CO2 besparende affaldsløsninger

Skraldespande til sortering af affald. Her finder du et udvalg af vores smarte og funktionelle affaldsbeholdere hvor der er gjort lidt ekstra ud af designet. Sorteringsskraldespande og affaldsbeholdere til sortering af affald i kantiner, produktioner, boligforeninger mv. Vores skraldespande / sorteringsskraldespande til affaldssortering er gennemtænkt og designet efter et holistisk syn, med øje for detaljen, cirkulær økonomi og høj brugervenlighed for både bruger og rengøringspersonale. Skraldespandende fås i forskellige typer og størrelser alt efter hvilket behov for sortering man har.

Har du andre behov end sortering af eksempelvis madaffald, restaffald, papir, pap, plastik etc. Kan skraldespandende designes specifik til din virksomhed på forespørgsel.

Affaldssortering er godt for miljøet

Det giver rigtig god mening at vi sorterer vores affald ved brug af netop skraldespande og affaldsbeholdere til sortering af affald.

Vores affald indeholder nemlig mange forskellige gode ting, og når vi sorterer vores affald ved brug af en sorterings skraldespand, er det muligt at genanvende materialerne igen og igen.

Hvis vi ikke sorterer vores affald og bare blander al vores affald sammen, ryger det hele til forbrænding hvilket betyder i at værdifulde materialer går op i røg. Derfor nytter det at sortere og der er mange miljøfordele ved at vi sorterer vores affald. Jo mere vi genanvender, jo mindre CO2 udledning og luftforurening med farlige partikler og dermed mindre forurening af miljøet.

Vidste du, at hvis alle danskere sorterer alt husholdningsaffald ved brug af sorteringsskraldespande til sortering af affald, frem for at sende det til forbrænding, vil miljøet årligt blive sparet for 589.000 tons CO2-udledning. Det svarer til den totale udledning af CO2 for 70.000 danskere – eller CO2-udledningen ved afbrænding af mere end 200.000 tons kul.

Når en husstand sorterer alt sit husholdningsaffald til genanvendelse frem for at sende det til forbrænding, giver det en energibesparelse svarende til hele husstandens energiforbrug til vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine. For hvert 1 kg plastaffald, som genanvendes frem for at blive sendt til forbrænding, sparer vi energi svarende til en gennemsnitlig husholdnings standby-forbrug til alle elektriske apparater i 14 dage.

Det fælles piktogramsystem

For at gøre det lettere i forbindelse med sortering af affald anbefaler vi at der benyttes klistermærker fra Det fælles piktogramsystem udviklet af Dansk Affaldsforening, KL og Miljøstyrelsen. Det fælles affaldssystem og piktogramsystem består af en række symboler, der bruges i forbindelse med affaldssortering, og bidrager til at gøre det lettere for borgere og virksomheder at sortere deres affald.

Det fælles piktogramsystem består af ialt 91 piktogrammer og piktogrammerne kan bruges af både kommuner, organisationer, privatpersoner og virksomheder.

Det frivillige fælles piktogramsystem til affaldssortering er udviklet i samarbejde med tusindvis af borgere og affaldseksperter. Det findes både til mærkning af affaldsbeholdere, affaldsspande og affaldsstativer ved husstande samt til skilte på genbrugspladser.

Systemet kombinerer det bedste fra allerede eksisterende systemer rundt omkring i landet. Det er sket på baggrund af en omfattende kortlægning, samt en lang række møder, workshops, interviews og spørgeskemaundersøgelser, som både borgere og affaldsmedarbejdere fra kommuner og affaldsselskaber har deltaget i.

piktogramsystem