MODULO SERVICEAVTALE

En Modulo Systems Serviceavtale gir sikkerhet i hverdagen.

Med en serviceavtale er dere sikret I den daglige drift og sikkerheten til brukerne av gjenvinningsstasjonen. En forutsetning for anlegget skal fungere optimalt er at anlegget holdes vedlike og kontrolleres med jevne mellomrom, slik at eventuelle feil blir funnet og utbedret før det oppstår stor skade eller farlige situasjoner. Det er ikke uten grunn at det er blitt et økt fokus på overholdelsen av lovpålagte sikkerhetskontroller, for til syvende og sist så handler dette om menneskers sikkerhet og sikring av verdier.

Modulo Systems har lang erfaring med vedlikehold av gjenvinningsstasjoner. Disse erfaringene har vi nå samlet i et servicekonsept som gir våre kunder den tryggheten de trenger i den daglige driften av anlegget, og visshet om at gjenvinningsstasjonen er sikker og fungerer slik den skal.

Få 10 års produktgaranti.
Inngå en serviceavtale med Modulo Systems - det betaler seg!

Serviceavtalen inneholder

 • Årlig preventivt vedlikeholdsbesøk
 • Visuell inspeksjon av eventuelle skader på modulene
 • Visuell inspeksjon av eventuelle setninger
 • Stramming av samtlige modulsammenkoblinger
 • Visuell inspeksjon og eventuell reparasjon av fuger
 • Visuell inspeksjon og sikkerhetskontroll av gjerder og vern
 • Inspeksjon og funksjonstest av varmen i rampene
 • Utbedring av normale sliteskader
 • Utbedring og reparasjoner utføres alltid med originale reservedeler

Hva betyr serviceavtalen for dere?

  • Produktgarantien utvides til 10 år
  • Relevant lovgivning etterleves på en enkel og betryggende måte
  • Installasjonen er i funksjonsdyktig stand og gir optimal ytelse
  • Risikoen for kostbar nede-tid begrenses
  • Økt sikkerhet for de som arbeider på og besøker plassen
  • Sikkerhet for at investeringen bevarer sin verdi
  • En samarbeidspartner med teknisk spesialkompetanse innenfor Modulo konseptet
   • Kontroll på de faset vedlikeholdskostnadene og begrensning av utgiftene til utbedringer av feil
   • Gode råd fra våre teknikere om utvikling og forbedringer av plassen, og visshet om at anlegget er vedlikeholdt i henhold til garantibestemmelsene
   • En sparringpartner som kjenner alle detaljer ved anlegget, og som kan komme til unnsetning dersom uhellet er ute ved for eksempel påkjørsler av kantbjelker eller gjerder.