MODULO SERVICEAVTAL

Ett Modulo serviceavtal ger säkerhet i vardagen

Med ett serviceavtal säkras den dagliga driften och säkerheten för användarna av återvinningscentralen. En förutsättning för en optimal funktion av platsen är att den underhålls med lämpliga intervall, så att eventuella fel upptäcks och åtgärdas innan de blir kritiska. Det är inte utan anledning att det blivit ett ökat fokus på efterlevnad av

lagstadgade säkerhetsinspektioner, för i slutändan handlar det om att säkra människor och värden. Modulo system har lång erfarenhet av underhåll av återvinningscentraler. Vi har nu samlat dessa erfarenheter i ett servicekoncept som ger våra kunder trygghet i vardagen och visshet om att återvinningscentralen är säker och fungerar som den ska.

Få 10 års produktgaranti!
Ingå ett serviceavtal med Modulo system - det lönar sig!

Serviceavtalet innehåller:

 • Årligt förebyggande underhållsbesök
 • Visuell kontroll av modulerna för slitageskador
 • Visuell kontroll för eventuella sättningsskador
 • Efterdragning av alla modulanslutningar
 • Visuell kontroll och eventuell reparation av fogar
 • Visuell kontroll och säkerhetskontroll av fallskydd och trappor
 • Inspektion och funktionstest av rampuppvärmning
 • Reparation av normalt slitage
 • Reparationer utförs alltid med originaldelar

Vad betyder serviceavtalet för er?

 • Ni får produktgarantin utökad till tio år
 • Ni följer relevant lagstiftning
 • Ni ser till att återvinningscentralen fungerar optimalt
 • Ni begränsar risken för neretid
 • Ni skyddar både dom som använder och dom som jobbar på återvinningscentralen
 • Ni säkrar att investeringen i återvinningscentralen bibehåller sitt värde
 • Ni får en partner med en teknisk kompetens som är helt specialiserad i Modulo béton-konceptet
 • Ni får en översikt över fasta underhållskostnader och begränsar kostnaden för reparationer
 • Ni får en partner med en teknisk kompetens som är helt specialiserad i Modulo béton-konceptet
 • Ni får en översikt över fasta underhållskostnader och begränsar kostnaden för reparationer
 • Ni får goda råd från våra tekniker om utveckling och förbättring av installationen, och ni ser till att återvinningscentralen underhålls i enlighet med garantibestämmelserna
 • Ni får en sparringpartner som känner till alla detaljer i eran återvinningscentral som omedelbart kan gå in och hjälpa till vid skador på anläggningen