MODULO SERVICEAFTALE

En serviceaftale giver sikkerhed i dagligdagen

Med en serviceaftale er I sikret den daglige drift og sikkerhed for brugerne af genbrugspladsen. En forudsætning for en optimal funktion af pladsen er, at pladsen holdes ved lige og serviceres med passende mellemrum, så eventuelle fejl bliver fundet og afhjulpet, inden de bliver kritiske. Det er ikke uden grund, at der er øget fokus på overholdelsen af de lovpligtige sikkerhedseftersyn, for i sidste ende handler det om sikring af

personer og værdier. Modulo Systems har en lang erfaring i netop vedligeholdelse af pladserne og har derfor store erfaringer på området. Disse erfaringer har vi nu samlet i et servicekoncept, der giver vores kunder tryghed i dagligdagen, og vished for, at genbrugspladsen er sikker, og fungerer præcist, som den skal.

Få 10 års produktgaranti.
Indgå en serviceaftale med Modulo Systems - det betaler sig!

Serviceaftalen omfatter

 • Årligt præventivt vedligeholdelsesbesøg
 • Visuel inspektion af modulerne for slidskader
 • Visuel inspektion af eventuelle sætninger
 • Efterspænding af alle modulsammenkoblinger
 • Visuel inspektion, og reparation af fuger
 • Visuel inspektion, og sikkerhedstjek af hegn og værn
 • Inspektion, og funktionstest af rampevarme
 • Udbedring af normale slidskader
 • Udbedring og reparationer udføres altid med originale reservedele

Hvad betyder serviceaftalen for dig?

 • Udvidelse af produktgarantien til 10 år
 • Overholder på en enkel og betryggende måde relevant lovgivning
 • Sikrer at din installation er fuld funktionsdygtig og giver en optimal ydelse
 • Begrænser risikoen for kostbare nedbrud
 • Beskytter de personer, der benytter eller arbejder på pladsen
 • Giver sikkerhed for, at den investering du har gjort i dine installationer, holder sin værdi
 • Garanterer professionel kontrol af genbrugspladsen
 • Sikrer driften og sikkerheden for brugerne af pladsen
 • I får en samarbejdspartner med en teknisk kompetence, der er helt specialiseret i Modulo Systems konceptet
 • Skaber overblik over faste vedligeholdelsesomkostninger og begrænser udgifterne til udbedring af fejl
 • I får gode råd fra teknikere om udvikling og forbedring af installationer, og tilsikrer at platformen er vedligeholdt iht. garantibestemmelserne
 • I får en sparringspartner, som kender alle detaljer og som øjeblikkeligt kan træde til, hvis uheldet skulle være ude f.eks. ved påkørsel af kantbjælker eller hegn