Valitse kahdesta eri työpajatyypistä.

Molemmilla työpajoilla on yhteistä se, että ne mahdollistavat kaikkien hankkeen sidosryhmien kokoontumisen ja osallistumisen uuden kierrätysaseman suunnitteluun ‘rakennuspalikoiden’ avulla.

Kun on kyse uuden kierrätysaseman kehittämisestä ja perustamisesta, prosessi voi olla laaja ja monimutkainen. On otettava huomioon monia tekijöitä tulevan, tulevaisuudenkestävän ja modernin kierrätysaseman suunnittelussa, suunnittelussa, suunnittelussa ja käytössä.

Tehtävämme on ohjata teitä turvallisesti ja varmasti koko prosessin ajan, ja hyödynnämme monien vuosien kokemusta modernien kierrätysasemien kehittämisestä ja perustamisesta. Yksi toimenpide, joka on osoittautunut erittäin menestyksekkääksi, on ainutlaatuinen konseptimme järjestää työpajoja hyvin varhaisessa vaiheessa.

Perustyöpaja
Insinöörin kanssa

Tavallisessa työpajassa osallistuvat edustajanne (johto, työntekijät jne.) sekä insinööri Modulo Systemsista.

Tavallisessa työpajassa keskitytään pääasiassa perustarpeisiin toimivalle ja tehokkaalle kierrätysasemalle tekniikan, suunnittelun ja sisustuksen näkökulmasta, eikä niinkään kierrätysaseman visuaaliseen ilmaisuun.

Työpajaan sisältyy esitys projektin määritellyistä pelisäännöistä. Tämän jälkeen esitellään joitakin ideoita, jotka toimivat lähtökohtana kierrätysaseman jatkosuunnittelulle ja sisustukselle. Osallistujat jaetaan pienempiin ryhmiin, jotka työskentelevät ja esittelevät myöhemmin ehdotuksensa ratkaisuiksi. Kunkin ehdotuksen hyödyt ja haitat käsitellään sen jälkeen yhteisessä keskustelussa.

Huolehdimme siitä, että osallistujat osallistuvat aktiivisesti tietämyksellään ja kokemuksellaan prosessiin, ja käymme läpi koko laitoksen, mukaan lukien konttien sijainnin, laitoksen läheisyydessä olevat tilat sekä toiminnan optimoinnin.

Työpajan tavoitteena on luoda perusta modernille kierrätysasemalle. Työpajan päättyessä on olemassa luonnossuunnitelma, joka toimii perustana projektin lopullisen piirustuksen laatimiselle, tarjousten tekemiselle, asennusprosessille jne.

VISIONÆR WORKSHOP VISIOINNIN TYÖPAJA
Insinöörin, arkkitehdin ja suunnittelijan kanssa

Laajennetussa työpajassa osallistuvat edustajanne sekä Modulo Systems ja Torstensson Art & Design -toimisto.

Laajennetussa työpajassa, joka sisältää kaiken perustyöpajan lisäksi, tuomme suunnitteluun täysin uuden ulottuvuuden, kun kyse on visuaalisesta ilmaisusta, kuten muotoilusta, arkkitehtuurista, graafisesta suunnittelusta, koristelusta ja taiteesta. Jos haluatte kiinnittää enemmän huomiota paikan visuaaliseen ja luovaan ilmaisuun, koristeluun jne., ja luoda ainutlaatuisemman käyttäjä- ja asiakaskokemuksen kierrätysasemasta kokonaisuutena, kannattaa valita laajennettu työpaja.

Työpajan tavoitteena on luoda perusta modernille kierrätysasemalle, joka ei vain täytä jätteenkäsittelytarpeita, vaan myös täyttää halun tehdä kierrätysasemasta kaunis ja houkutteleva paikka, jossa ihmiset haluavat käydä ja joka inspiroi ja ilahduttaa vierailijoita. Tähän sisältyy kaikki materiaalien valinnasta, värien valinnasta ja ulkonäöstä koristeluun ja esimerkiksi kierrätetyn taiteen, julkisivujen, luonnollisten lampien, viheralueiden suunnitteluun ja biodiversiteetin edistämiseen.

Laajennettu työpaja tapahtuu tiiviissä yhteistyössä teidän, insinöörien, arkkitehtien ja suunnittelijoiden välillä, jotka osallistuvat aktiivisesti työpajaan tavoitteenaan luoda kierrätysasema, joka on paitsi toimiva ja tehokas myös visuaalisesti vaikuttava.

Joka tapauksessa, valitsittepa minkä tahansa työpajan, odotamme innolla luovien ideoiden tutkimista ja yhteistyötä tulevan kierrätysasemanne luomisessa.

Young team of architects working on a new project

Yhdessä luomme kierrätysasemanne.

Tehokas työpajamme on ainutlaatuinen työkalu suunnitteluvaiheessa. On ratkaisevan tärkeää, että kaikki sidosryhmät osallistuvat prosessiin, ja juuri työpajan kautta kaikilla on mahdollisuus osallistua, luoden dynamiikkaa ja aktivoiden ideoita ja ratkaisuja, jotka muutoin voisivat jäädä huomaamatta.

Workshop 3

Onnistunut työpaja on ratkaisun avain.

Työpajamme ovat erittäin arvokkaita ja informatiivisia, ja ne antavat osallistujille hyvän käsityksen siitä, miten kierrätysasema toimii arjessa. Onnistunut työpaja saa osallistujien erilaiset näkökulmat vuorovaikutuksessa saavuttamaan työpajan tarkoituksen.

Kaikki otetaan mukaan prosessiin.

Alustavasti työpajaan voi osallistua enintään 12 henkilöä. Osallistujien valinta keskittyy varmistamaan, että mukana on oikeat henkilöt, jotta saavutetaan mahdollisimman korkea tietotaito, päätöksentekovalmius ja laatu niillä alueilla, joita prosessi koskee.

Ryhmän päätelmät muodostavat perustan, jotta voimme laatia luonnosehdotuksen, joka esitellään johdolle, ja etenemissuunnitelma sovitaan. Ehdotus on muotoiltava tulevia tarpeita, päivittäisen toiminnan huomioon ottamista ja asiakkaiden kokemusta paikasta varten, mutta johto ja työntekijät vaikuttavat tulokseen antamalla panoksensa.

Molemmille työpajoillemme on yhteistä, että ne mahdollistavat vuorovaikutuksen ja yhteistyön asiantuntijoiden kanssa kyseisellä alalla – kuitenkin laajennettu työpaja erottuu siinä, että se sisältää insinöörin lisäksi mahdollisesti arkkitehdin ja suunnittelijan osallistumisen.