RUMMET UNDER PLATFORMEN

Total udnyttelse af pladsen under modulerne

Modulo Systems kan som de eneste tilbyde en genbrugsplads, hvor pladsen kan udnyttes 200%.

Med en løsning fra Modulo Systems, får I en unik og driftssikker genbrugsstation ved at udnytte rummet under platformen til praktiske eller kreative formål. Indret rum til praktiske eller kreative formål i form af aktivitetsrum, undervisningslokaler, værksteder, genbrugsbutikker og byttecentraler.

Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser når det handler om udnyttelse og indretning af pladsen under platformen. Vi tager ansvar for både installation af moduler samt for indretning af rummene, og er gerne behjælpelige med at imødekomme eventuelle ønsker.

Rum til alle formål

Vores modulopbyggede løsning giver optimale muligheder for en total udnyttelse af pladsen under modulerne.

Indretningsmulighederne er mange og rummene har mulighed for isolering og opvarmning. Alt efter om rummene skal benyttes til kreative formål – eller praktiske formål såsom: generel opbevaring, opbevaring af farligt affald, rum til dropbokse for sikker håndtering af affaldet, upcyclings-værksteder, genbrugsbutikker mv.

Undervisningsfaciliteter

Skab de perfekte rum og rammer for vidensdeling om bæredygtig udvikling og undervisning om affald, genbrugssortering og miljø. Skab opmærksomhed med etablering af innovative og informative showrooms og læringsrum for kommunens borgere, skoleklasser m.v.

Rummet under platformen kan nemt indrettes til undervisningsrum til skoleklasser i forbindelse med besøg på genbrugsstationen. Dermed hjælper vi med til at opfylde verdensmål 4.7, som omhandler at alle elever i 2030 skal have tilegnet sig vigtig viden vedrørende bæredygtig udvikling, gennem blandt andet undervisning.

Undervisningsfaciliteter

Genbrugsbutikker og værksteder

Pladsen under platformen er velegnet til indretning af butikker for direkte genbrug samt værksteder, der understøtter genbrug og bæredygtighed.

Farligt affald – en sikker løsning

Det er vigtigt at virksomheder og borgere kan skaffe sig af med sit farlige affald, så det ikke ender i naturen og skader miljøet. Pladsen under modulerne er ideel til indretning af rum til farligt affald. Modulerne er specielt konstrueret, certificerede og indrettet til opbevaring af farligt affald således at farligt affald adskilles og opbevares på forsvarlig vis.

Modulo Systems’ arkitekter og ingeniører har mange års erfaring i indretning af bygninger til netop farligt affald, og tilpasser løbende indretningsmulighederne i takt med udviklingen.

ISOLERING OG VARME

Mulighed for gulvvarme

Der er et væld af fordele ved at vælge en Modulo-løsning. Bl.a. giver vores modulopbyggede løsning i 2 plan, mulighed for total udnyttelse af plads og rum under moduler og platform. Rummene under modulerne har fuld højde og kan isoleres og opvarmes.

Isolering af rum under platformen

MULIGHEDER OG FORDELE

 • Værksteder for genbrug
 • Genbrugsbutikker / byttecentre
 • Innovative showrooms
 • Aflevering af farligt affald
 • Aflevering af elektronikaffald
 • Undervisningsfaciliteter
 • Aktivitetsrum
 • Opbevarings og lagerrum
 • Kontorer, toiletter og badefaciliteter
 • Teknikrum og rum til komprimator
 • Dropbokse
 • Skaber tilfredse borgere
 • Optimerer driften
 • Giver bedre feedback på brugerundersøgelser
 • Øger tilgængeligheden for alle
 • Øger korrekt sortering
 • Skaber trafiksikkerhed og øget trafikflow
 • Gør pladsen overskuelig