REFERANSER

Alle våre kunder er referansekunder!

Det er viktig for oss at alle våre kunder er begeistret for løsningen de har kjøpt fra oss. Vi kan stolt si at alle våre kunder er referanser og at samtlige er åpne for referansebesøk.

I kartet finnes samtlige Modulo Systems referanser innlagt. Det er mulig å sortere på produkt, og å zoome inn på hver enket plass for å få et oversiktsbilde av plassen. Der hvor det er mange referanseanlegg innenfor et mindre område vill kartet samle anleggene i klynger. Klikk på klyngen for å zoome inn på de enkelte anleggene.

Björnhyttan i Ludvika, Sverige

Les mer »

Älta kretsloppscentral i Nacka, Sverige

Les mer »

Renhållningen i Kristianstad, Sverige

Les mer »

Boda i Nässjö, Sverige

Les mer »

Miljøpark i Tromsø

Les mer »

Miljøtorg Halsa - IRIS Salten

Les mer »

Sigtuna Gjenvinningsstasjon, Sverige

Les mer »