LOLLAND KOMMUNE

REFA Miljøcenter Gerringe

REFA har valgt en modulbaseret løsning til deres nye modtagelse af ‘Farligt Affald’ på deres Miljøcenter i Gerringe.

I forbindelse med den nye ”Indsamlingsordning” fra 2020, kom der flere nye fraktioner ude i husstandene, og hermed også en fraktion til farligt affald.

Det farlige affald afhentes af renovationen ved borgernes husstand. Fraktionen samles ind i de ‘røde kasser”, som renovationen tager med til den nye modtagelse for farligt affald på REFA’s Miljøcenter.

Modulløsningen er sammenbygget af 10 moduler på hver 3 x 5 meter, som giver to store rum til opbevaring af farligt affald. Der er monteret en ventilationsløsning i det ene rum, hvor der er punkt-udsug op til 20 forskellige underfraktioner under farligt affald.

Der er både på punktudsug til de store 660 L containere, til de mindre plastiktønder og til en oliebar. Hele gulvarealet er med fast bund, bakker og riste til opsamling af spild, f.eks. olie eller andre kemiske spildprodukter. Både armatur og ventilation er EX-sikret.

Der er indsat to store porte i løsningen, som gør det nemt at indlevere de røde kasser, og senere afhente det sorterede farlige affald.

REFA – Gerringe Miljøcenter
Gerringevej 15
4970 Rødby

Filter by