CONSULTING

Sparring med en holistisk vy på processen.

Framtidens återvinningscentraler kommer inte att ha en standarddesign, men vara anpassade till lokala önskemål och politik. Vi ser en framtid där de enkla återvinningscentralerna utvecklas till resursparker med ökad direkt återanvändning, bättre sortering och högre ekonomiskt värde.

För att göra de korrekta strategiska besluten är det viktigt att göra en helhetsbedömning baserad på visionen, framtida behov, med fokus på den dagliga driften och besökarnas upplevelse av anläggningen.

VI BYGGER PÅ ENORM ERFARENHET

Modulo Systems verkar i över 20 EU-länder. Vi har designat och utvecklat mer än 50 återvinningscentraler per år under de senaste tio åren.

Vi har en ledande roll både när det gäller utvecklingen av avfallshanteringen och den tekniska utvecklingen, som ju ska stödja visionerna om en effektiv resurspark med tydlig hänsyn till den dagliga driften och kommuninvånarnas erfarenheter.

Kontakta oss för ett oförpliktande möte där vi kan presentera ett erbjuda på en kostnadseffektiv lösning på dina utmaningar – oavsett storlek.

Modulo Systems erbjuder rådgivning och coachning som länkar visioner och framtida krav, vilket resulterar i innovativa lösningar med optimal driftsekonomi. Vi kan hjälpa med:

Besöksanalyser

Användarundersökningar

Trafikanalyser

Skissprojekt

Visualiseringar

Ombyggnationer, utvidgningar och nyanläggningar

Farligt avfall

Upphandling och entreprenad

Outsourcing av drift och transport

Bygg- projektledning

Studieresor

Försäljningen av material för återvinning

Evaluering och upphandling av kärl, containrar och annan utrustning