BYGGHERREKONSULTATION OCH INGENJÖRSTJÄNSTER FÖR ÅTERVINNINGSCENTRALER

På Modulo Systems erbjuder vi kompetent byggherrekonsultation och ingenjörstjänster för återvunnsplatser. Vi är specialiserade på att betjäna kommuner, försörjningsföretag och privata aktörer som driver återvunnsplatser och avfallsordningar, och vi är engagerade i att leverera skräddarsydda lösningar och expertis inom innovativt byggande och projektledning. Vi brinner för det vi gör och erbjuder en bred skala av konsulttjänster.

Vi är alltid i framkant av utvecklingen och har designat och utvecklat över 50 återvinningsstationer i EU varje år under de senaste 10 åren.

Vi förstår att byggprojekt kan vara komplexa och utmanande, och att det kan vara svårt att navigera bland de många detaljerna och besluten. Därför erbjuder vi vår expertis så att ni kan ha engagerade och kompetenta personer vid er sida genom hela processen.
Om ni vill veta mer, kontakta oss gärna för et icke-bindande möte via e-post eller telefon

Konsultation och projektledning

Vårt erfarna ingenjörsteam är alltid redo att rådge och guida er genom hela processen. Vi erbjuder professionell expertis för att identifiera era behov, utarbeta en strategi och säkerställa att ert projekt uppfyller alla behov, krav och förväntningar. Alltid till ett avtalat fast pris innan projektet påbörjas.

Projekterings- och designfasen

Vi samarbetar nära med innovativa arkitekter för att skapa moderna och effektiva designlösningar för er återvunnsplats. Vi fokuserar inte bara på funktionalitet, estetik och hållbarhet, utan även på kundupplevelsen och driftsorganisationens behov, vilket säkerställer att ert projekt är i enlighet med de senaste trenderna och standarderna. Modulo Systems erbjuder en unik workshop-tillvägagångssätt som både uppfyller ledningens mål och visioner och samtidigt genom medarbetarmedverkan säkerställer en bra arbetsmiljö och en effektiv drift.

Vi samordnar och drar åt trådarna

Vi hanterar alla aspekter av myndighetskontakter och tillstånd å era vägnar, allt från kontakt med myndigheter, tillståndsinhämtning, anbud och ingenjörsberäkningar. Våra experter säkerställer att alla relevanta godkännanden och tillstånd erhålls, och vi kan också hjälpa till med upphandlingsprocessen och utföra ingenjörsberäkningar för att säkerställa exakta och pålitliga resultat.

Kontrahering och projektstart

Vi hjälper er att välja de mest lämpliga entreprenörerna för ert projekt och hantera kontraktsprocessen. Vi säkerställer en smidig projektstart och samordnar alla involverade parter för att säkerställa en effektiv och väl utförd genomförande.

Vi tar hand om hela processen

Vårt dedikerade projekt- och byggledningsteam säkerställer att ert projekt genomförs i enlighet med planerna och specifikationerna. Vi fokuserar på projekt- och byggledning, utför tillsyn och hanterar arbetsmiljön, säkerställer en korrekt överlämningsförrättning och följer upp projektet för att säkerställa kundnöjdhet och framgång.

Användarundersökningar

För att säkerställa att er återvunnsplats möter användarnas behov erbjuder vi användarundersökningar där vi samlar viktig feedback och insikter.

Modulo Systems erbjuder rådgivning och samråd som kombinerar både visioner och framtida krav och som resulterar i innovativa lösningar med en optimal driftsekonomi. Låt oss hjälpa till med:

Byggherrekonsultation  ·  Besöksanalyser  ·  Användarundersökningar  ·  Trafikanalyser  ·  Skissprojekt  ·  Visualiseringer  ·  Ombyggnationer, utvidgningar och nyanläggningar  ·  Farligt avfall  ·  Upphandling och entreprenad  ·  Utsourcing av drift och transport  ·  Bygg- och projektledning  ·  Studieresor  ·  Försäljningen av material för återvinning  ·  Evaluering och upphandling av kärl, containrar och annan utrustning