RÅDGIVNING

Sparring med et holistisk syn på prosessen.

Avfallsplanen er utgangspunktet for utformingen av fremtidens miljøstasjoner.
Fremtidens miljøstasjon kan ikke ha et standard design, men være tilpasset de lokale ønsker og krav. Vi ser en utvikling hvor gårsdagens enkle miljøstasjoner utvikler seg til ressursparker med et økt fokus på gjenbruk, bedre sortering og høyere avsetningsverdi.
For å kunne foreta et ansvarlig og strategisk valg er det viktig å ha en holistisk vurdering med utgangspunkt i visjonen og de fremtidige behov, og med et tydelig hensyn til den daglige drift og besøkernes opplevelser.

VI KAN TREKKE PÅ EN MASSE ERFARING

Modulo Systems gjør seg nytte av en masse erfaringer fra flere land. Modulo opererer i mer enn 20 EU-land. Vi har designet og realisert mere enn 50 miljøstasjoner årlig gjennom de siste 10 år.

Vi er helt i forkant av utviklingen innenfor fremtidens avfallsbehandling; teknologisk, visjonært, driftsmessig og ikke minst kundens opplevelser av plassen.

Kontakt oss for en uforpliktende konsultasjon, hvor vi kan komme med forslag på en økonomisk effektiv løsning av deres utfordringer – uansett størrelse.

Modulo Systems tilbyr rådgivning og sparring som forbinder visjonene og fremtidens krav som resulterer i innovative løsninger med optimal driftsøkonomi. Vi kan bla. hjelpe med:

Besøksanalyser

Brukerundersøkelser

Trafikkanalyser

Skisseprosjekter

Visualiseringer

Ombygginger, utvidelser og ny-anlegg

Farlig avfall

Anbud og kontrahering

Opphandling av drift og transport

Bygge- og prosjektledelse

Studiereiser

Salg av materialer til gjenbruk

Vurdering og implementering av oppsamlingsmateriell