Produkter

Modulo beton marknadsför ett antal produkter med anknytning till avfall och återvinning.

Klicka på pdf-dokumenten nedan för mer information om de enskilda produkterna

Moduler för farligt avfall

Säker och försvarlig lagring

Riskavfall omfattar avfall som kan vara infekterat och innebära en särskild risk för människor och miljö.

Avfallet kan för exempel komma från sjukhus, laboratorier, tandläkare och veterinärer. Det finns många olika typer av farligt avfall, och på grund av avfallets toxicitet är det viktigt att man undgår felaktig behandling av avfallet.

Containermatta

Flexibel och flyttbar yta som skyddar underlaget mot slitage och samtidigt dämpar buller från hantering av containrar.

Skyddar underlaget, Minimerar buller, Flyttbara, Snabb installation, Minimalt underhåll

Styrskenor

För installation under containrar.

Styrskenorna leder containern så att den hamnar på exakt rätt plats. Detta förhindrar skador på fendrar, murväggar och andra ytor.

Skenorna skyddar också markytan från slitage och skador som orsakas av containerhanteringen. rörelser.

Skyltar

På en modern ÅVC är det av stor betydning att skyltningen är bra och översiktlig så att besökaren snabbt hittar rätt fraktion. En ÅVC är ofta utsatt för stor belastning och det är därför viktigt att utrustningen som används på platsen är av god kvalitet. Skyltarna ska samtidigt vara flexibla, robusta och kunna kompletteras.

Stads-ÅVC

Modulo Beton har utvecklat ett design för urbana lösningar, som kan förändras med tanke på lokalt behov och antal fraktioner.

Ramperna är anpassade för fotgängare och cyklister.

Lösningen monteras, demonteras och flyttas på 2-3 timmar, och kan etableras på befintlig mark. Inget behov för nedgrävning.

Påkörningsskydd

Tåliga och miljövänliga påkörningsskydd med lång hållbarhet.

Skydden är utrustade med ett 25 mm tjockt skikt av extremt hårt och mycket smidigt plastmaterial, längs vilket containern glider.

Beläggningen framställs av återvunnet polyeten avfall, vilket gör lösningen till et miljövänligt alternativ.

Modulo Serviceavtal

Med ett serviceavtal är den dagliga driften vid anläggningen och användarnas säkerhet säkrad.

En förutsättning för optimal funktion vid anläggningen är att anläggningen kontrolleras och underhålls med jämna mellanrum, så att fel detekteras och repareras innan de utgör kritiska problem. Det är inte utan orsak att det är ett ökat fokus på att lagstadgade säkerhetskontroller genomförs. För i slutändan så handlar det jo om att säkra människor och värden.

Modulo Truckramp

Modulo Beton kan erbjuda snabb leverans och installation av solida truckramper. Exempelvis i  kombination med en existerande lastkaj. Installationen tar bara 3-5 timmar!

Lastrampen byggs av 4-5 prefabricerade betongmoduler, med en halkfri beläggning.

Moduler for klinisk risikoaffald

sikker og forsvarlig opbevaring

Klinisk risikoaffald omfatter affald, der kan være inficeret og indebære en særlig risiko for mennesker og miljø.

Hvad er klinisk risikoaffald?

Affaldet kan f.eks. stamme fra f.eks. sygehuse, laboratorier, tandlæger og dyrlæger. Der ndes mange typer af farligt affald, og på grund af affaldets giftighed, er det vigtigt at undgå forkert behandling.