Produkter

Modulo Systems leverer en rekke produkter relatert til avfall og gjenbruk

Klikk på pdf dokumentene nedenfor for at lese mer om de enkelte produktene

Moduler for farlig avfall

Moduler for mottak/lagring av farlig avfall. Komplett anlegg og hurtig installasjon. Modulo beton kan tilby en komplett løsning som har en monteringstid på kun 2-3 dager, og hvor kunden kun trenger å sørge for å koble elektrisiteten til anlegget.

Containermatter

Fleksible og flyttbare underlag som beskytter asfalten mot slitasje og som samtidig demper støy fra håndteringen av containerne.

Beskytter underlaget, Minimerer støyen, Flyttbar, Hurtig montering, Minimalt vedlikehold

Modulo Blokk

Modulo Block er et meget fleksibelt konstruksjonskonsept, som består av tunge og låsbare betongblokker som enkelt kan bygges sammen. Akkurat som med legoklosser er det mulig å bygge dem sammen til glatte og fleksible vegger.

 Skilt på Miljøstasjonen

På dagens miljøstasjoner er det meget viktig at skiltningen er god slik at de besøkende raskt finner frem til riktig fraksjon. Miljøstasjonen utsettes for store belastninger, og derfor må utstyret som benyttes på plassen  være av god kvalitet, med lang levetid. Skiltene skal i tillegg til å være robuste også kunne tilby fleksibilitet.

Nær-miljøstasjon

Modulo Systems har utviklet et design for by-løsninger som kan forandres etter behov slik at det passer til forskjellige byområder og forskjellig antall fraksjoner.
Rampene er tilpasset for gående og syklende.
Løsningen monteres, demonteres og flyttes på 2-3 timer, og kan etableres på eksisterende grunn, og krever ingen nedgravning.

Fendere

Slitesterke og miljøvennlige fendere med lang holdbarhet.

Slitesterk

Fenderen er utstyrt med et 25mm tykt lag av et ekstremt hardt og meget glatt plastmateriale, som containeren kan gli langs.

Miljøvennlig

Belegget er produsert av re-generert polyethylen-avfall.

Modulo Serviceavtale

Med en serviseavtale er den daglige drift og sikkerhet for brukerne av miljøstasjonen sikret.
En forutsetning for at plassen fungerer optimalt er at den holdes ved like og gjennomgås med jevne mellomrom, slik at eventuelle feil og mangler blir utbedret før det oppstår betydelig skade. Det er ikke uten grunn at det er et økende fokus på overholdelsen av de lovpålagte sikkerhetsregler, for til syvende og sist handler det jo om sikring av personer og verdier.

Modulo Truckrampe

Modulo beton kan tilby rask levering og installasjon av solide truck-ramper. For eksempel i kombinasjon med en eksisterende lasterampe. Installasjonen tar kun 3-5 timer!

Truckrampen er laget av prefabrikkerte moduler, og består av kun 4-5 betongelementer med en sklisikker belegning.

Moduler for klinisk risikoavfall

Klinisk risikoavfall omfatter avfall som kan være infisert og utgjøre en særlig risiko for mennesker og miljø.
Avfallet kan f.eks. stamme fra sykehus, laboratorier, tannleger og dyrleger. Der finnes mange typer av farlig avfall, og på grund av avfallets giftighet, er det viktig å unngå feilaktig behandling.

Modulo styreskinner

For montering under containerne.

Styreskinnene gjør det enkelt å plassere containeren på eksakt riktig sted, da styreskinnene guider containeren på plass. Dette forhindrer skader på fendere, mur og andre overflater.

Styreskinnene beskytter også underlaget mot slitasje og skade som påføres ved handlingen av containerne.