Produkter

Modulo Systems fører en masse produkter relateret til affald og genbrug

Klik på pdf dokumenterne nedenfor, for at læse mere om de enkelte produkter

Modul for farligt affald

Moduler til farligt affald Komplet og hurtig installation. Modulo beton kan tilbyde en komplet og hurtig løsning da løsningen har en monteringstid på 2-3 dage og hvor du bare skal sørge for at koble elektricitet til den komplette løsning.

Containermåtter

Fleksibelt og flytbart underlag der beskytter asfalten mod slitage og samtidig dæmper støj fra håndtering af containeren.

Beskytter underlaget, Minimerer støjen, Flytbar, Hurtig montering, Minimal vedligeholdelse

Modulo Block

Modulo Block er et yderst fleksibelt konstruktions- koncept, som består af tunge og låsbare betonblokke, der nemt og enkelt kan bygges sammen. Perfekt til materialebåse

Skilte til genbrugspladser

På dagens genbrugsplads er det yderst vigtig med en god skiltning. Det betyder at de besøgende hurtigt nder de rigtige sorteringer. Genbrugspladsen er et hårdt belastet område at skilte, så det er vigtigt med en løsning, der sikrer lang holdbarhed. Skiltene skal samtidig tilbyde eksibilitet, gra ske muligheder og robusthed.

Nærgenbrugsstation

Modulo beton har udviklet et byløsningsdesign, der kan
ændres efter behov, således at det passer til byområdet
og antal ønskede fraktioner.

Ramperne er tilpasset gående og cyklende.

Løsningen opsættes, flyttes og nedtages på 2-3 timer,og kan opsættes på den eksisterende belægning, og kræver ingen nedgravning.

Fendere

Slidstærke og miljøvenlige fendere med lang holdbarhed.

Modulo Serviceaftale

Med en serviceaftale er I sikret den daglige drift og sikkerhed for brugerne af genbrugspladsen.

En forudsætning for en optimal funktion af pladsen er, at pladsen holdes ved lige og service- res med passende mellemrum, så eventuelle fejl bliver fundet og afhjulpet, inden de bliver kritiske. Det er ikke uden grund, at der er øget fokus på overholdelsen af de lovpligtige sikkerhedseftersyn, for i sidste ende handler det jo om sikring af personer og værdier.

Modulo Truckrampe

Modulo beton tilbyder hurtig levering og opsætning af solide og robuste truck- ramper i f.eks. kombination med en eksisterende læsserampe. Hurtig levering og installation på blot 3-5 timer!

Truckrampen er opbygget af præfabrikerede moduler, og består blot af 4-5 betonelementer med en skrid- sikker belægning.

Moduler for klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald omfatter affald, der kan være inficeret og indebære en særlig risiko for mennesker og miljø.

Affaldet kan f.eks. stamme fra sygehuse, laboratorier, tandlæger og dyrlæger. Der findes mange typer af farligt affald, og på grund af affaldets giftighed, er det vigtigt at undgå forkert behandling.

Indretning af rum til farligt affald

Modulo Systems arkitekter og ingeniører er specialister i indretning af bygninger til farligt affald, og tager sig af processen helt fra de første idéer og skitser til projektet er i drift. Vi rådgiver, projekterer, monterer og idriftsætter – og tager dermed fuldt ansvar på projektet fra start til slut.

Modulo styreskinner

Udviklet og fremstillet til at montere under containere.

Styreskinnerne vil gøre det let for chaufføren at sætte containeren på den helt rette plads, da styreskinnen guider containeren på plads. Dette forhindrer skader på fendere, bygninger og andre overflader.

Styreskinnerne beskytter det underliggende underlag mod slid og skade ved den konstante afhentning og afsætning af containeren.