INREDNINGEN AV RUM FÖR FARLIGT AVFALL

Modulo Systems arkitekter och ingenjörer är specialister på utformning av byggnader för farligt avfall, och tar hand om processen från de första idéerna och skisserna fram till det att projektet är i drift. Vi ger råd, projekterar, installerar och sätter i drift – och tar därmed fullt ansvar för projektet från början till slut.

Farligt avfall är fortfarande ett problematiskt område. Avfallet kan utgöra olika risker för människor och miljön. Blanda annat kan det utsöndra giftiga gaser som måste avlägsnas. För att uppfylla de krav som gäller bör därför avfallet lagras i slutna rum med möjlighet för separata punktutsug från varje kärl/behållare.

Ventilation og punktudsug til farligt affald 600x450

Ventilation och punktutsug

En typisk installation utförs med ventilationsrör monterade i taket längs alla väggar. Varje 80.cm monteras T-stycken med flexibel slang för punktutsug, som visat i lösningarna till höger och nedanför.

Punktudsug 600x450

Punktutsug för tunnor och fat

Våra speciellt utvecklade lock för tunnor och fat säkerställer konstant utsugning- även när de är öppna. Locken levereras i pulverlackerad aluminium. Genomskinligt lock är ett alternativ. Till varje lock följer det också med ett praktiskt upphäng som förenklar byte av tunna/fat. Locken finns för 60, 120 och 220-liters tunnor/fat.

Punktudsug til bl.a. 660L container

Punktutsug för 600L container

Lösningen levereras som ett bås med tillhörande sug-lock, där behållaren ställs in. Det pneumatiska locket, som kan vara ett singel lock eller delat lock, lyfts enkelt med ett tryck på en knapp. lösningen är tillverkad av pulverlackerad stålplåt och säkerställer konstant utsugning från containern- även när locket är öppet.

Oliebar 600x450

Oljebar

Oljebaren är speciellt utformade för att personalen ska kunna hantera spilloljor på ett enkelt och säkert sätt. Oljebaren är ansluten till ventilationssystemet som automatiskt tar bort giftiga ångor vid hanteringen av spilloljor. Mindre mängder olja hälls direkt in i oljebaren. Större mängder kan sugas upp med den medföljande sugslangen. Oljebaren ansluts till en extern tank på 1000 eller 1500L. Oljebaren är tillverkad av pulverlackerad stålplåt.

Sikkerhedsbur 600x450

Säkerhetsbur

Säkerhetsbur för bekämpningsmedel, nitratbasserat gödnings- medel eller annat avfall som ska hållas inlåst.

Dampfang 600x450

Fläktkåpa

Till lösningen kan man välja en fläktkåpa över en hylla eller ett bord som används för tillfällig lagring eller sortering.

Nødbruser 600x450

Nöddusch

För snabb första hjälpen, samt att minimera permanenta skador efter olyckor med farliga kemikalier, monteras nödduschar. Nödduscen är en kombination av kroppsdusch och ögon- och ansiktsdusch, och ska alltid installeras i rum för farligt avfall.

EX belysning 600x450

EX belysning

Belysningen i utrymmen för farligt avfall är Ex-klassad, beroende på byggnadens zonindelning.

ABDL 600x450

Automatiskt brandsläckningssystem

Vi kan komplettera lösningen med automatisk stängning av dörrar i händelse av brand och automatiska takmonterad ABC pulversläckare.