PRODUKTER TIL INNREDNING AV ROM FOR FARLIG AVFALL

Modulo Systems arkitekter og ingeniører er spesialister på utforming og innredning av bygninger for farlig avfall, og tar seg av hele prosessen fra de første ideene og skissene frem til det at prosjektet er i drift. Vi gir råd, prosjekter, installerer og setter anlegget i drift – og tar dermed det fulle ansvaret for prosjektet fra start til mål.

 

Farlig avfall er fremdeles et problemavfall også etter at det er blitt levert på den lokale gjenvinningsstasjon. Avfallet kan skille ut giftige eller brannfarlige gasser som kan utgjøre en trussel for liv og helse til både ansatte og brukere ved gjenvinningsstasjonen. For å oppfylle lovkravene må derfor gassene fjernes. Dette gjøres best ved at det installeres punktavsug direkte på hver enkelt beholder hvor det farlige avfallet oppbevares.

Ventilasjon og punktavsug for farlig avfall

En typisk installasjon er utført med ventilasjonsrøret montert i taket langs alle veggene. Det monteres T-stykker med fleksibel slange for hver 80cm for punktavsug nedenfor.

Punktavsug for tønner og fat

Våre spesialutviklede lokk for tønner og fat sikrer et konstant avsug – selv når de er åpne. Lokkene leveres i pulverlakkert aluminium. Til hvert lokk følger det med et hendig oppheng som muliggjør en rask og smidig utskifting av fat. Lokkene leveres til 60, 120 og 220-liters fat.

Punktavsug for 600L beholder

Løsningen leveres som en bås med tilhørende sugelokk som dekker arealet hvor beholderen står plassert. Det pneumatiske lokket, som leveres enten helt eller todelt, løftes ved å trykke på en knapp. Løsningen er laget av pulverlakkerte stålplater, og sikrer konstant utsug fra beholdene – også når lokket er åpent.

Skærmbillede 2016-12-24 09.46.46
Skærmbillede 2016-12-24 09.53.01

Oljebar

Oljebaren er spesielt designet for at de ansatte skal kunne håndtere spillolje på en enkel og sikker måte. Oljebaren er koblet til ventilasjonssystemet som automatisk fjerner giftig oljedamp under håndteringen av spillolje.
Mindre mengder helles direkte i oljebaren. Større mengder kan suges opp det medfølgende sugerøret. Oljebaren kobles til en ekstern tank på 1000 eller 1500L. Oljebaren er produsert av pulverlakkert stålplater.

Sikkerhetsbur

Sikkerhetsbur for plantevernmidler, nitratbasert gjødsel eller annet farlig avfall som skal oppbevares avlåst.

Skærmbillede 2016-12-24 09.56.15
Skærmbillede 2016-12-24 10.58.45

Avtrekkshetter

Til løsningen kan man også velge avtrekkshetter plassert over for eksempel en hylle eller et bord som benyttes til lagring eller sortering.

Nøddusj

For rask førstehjelp, og for å minimere skadeomfanget etter ulykker med farlig avfall, monteres en nøddusj. Nøddusjer er en kombinasjon av kroppsdusj og øye- og ansiktsdusj, og installeres alltid i rom for farlig avfall.

Skærmbillede 2016-12-24 11.00.10
EX belysning

EX-klasset belysning

Den EX-klassede belysningen som monteres i rom for farlig avfall er i henhold til bygningens soneklassifisering.

Automatisk brannslukkingsanlegg

Vi kan komplettere løsningen med system for automatisk lukking av dører ved brann, og takmonterte automatiske ABC pulverslukkere.