PRODUKTER TIL INDRETNING AF RUM TIL FARLIGT AFFALD

Modulo Systems arkitekter og ingeniører er specialister i indretning af bygninger til farligt affald, og tager sig af processen helt fra de første idéer og skitser til projektet er i drift. Vi rådgiver, projekterer, monterer og idriftsætter – og tager dermed fuldt ansvar på projektet fra start til slut.

 

Farligt affald er stadig problematisk, efter borgeren har afleveret det på sin lokale genbrugsstation. Affaldet udskiller giftige dampe, der er sundhedsskadelige for genbrugsstationens medarbejdere, og skal fjernes. For at leve fuldt op til Arbejdsmiljølovens §38 & §42 bør der installeres punktudsugning i de enkelte fade og containere hvori problemaffaldet er sorteret.

Ventilation og punktudsug til farligt affald

En typisk installation udføres med ventilationsrør opsat i loftet, langs alle rummets vægge. Der monteres T-stykker med ex-slange for hver 80 cm til punktudsugningsløsningerne nedenfor.

Punktudsugning til tønder og fade

Vores specialudviklede låg til tønder og fade tilsikrer konstant udsugning, også når de er åbne. Lågene leveres i pulverlakeret aluminium. Til hvert låg medfølger et praktisk ophæng, der gør tøndeskift hurtigt og let. Lågene leveres til 60, 120 og 220 liters tønder.

Punktudsugning til 600L container

Løsningen leveres som en bås med tilhørende sugelåg, hvor containeren køres ind. Det pneumatiske låg, der leveres både som splitlåg eller enkeltlåg, løftes let ved et tryk på en knap. Løsningen er udført i pulverlakerede stålplader, og sikrer konstant udsugning fra containeren, også når låget er åbent.

Skærmbillede 2016-12-24 09.46.46
Skærmbillede 2016-12-24 09.53.01

Oliebar

Oliebaren er specialudviklet til at håndtere olieaffald på en enkelt og sikker måde for personalet. Oliebaren er tilsluttet ventilationsanlægget og fjerner automatisk de giftige dampe fra håndteringen af olieaffaldet. Mindre mængder hældes direkte i oliebaren. Større mængder kan suges op med den medfølgende sugepind. Oliebaren tilsluttes en ekstern tank på 1000 eller 1500L. Oliebaren er fremstillet i pulverlakerede stålplader.

Sikkerhedsbur

Sikkerhedsbur til bekæmpelsmidler, nitratbasseret kunstgødningsaffald eller andet affald som skal opbevares aflåst.

Skærmbillede 2016-12-24 09.56.15
Skærmbillede 2016-12-24 10.58.45

Dampfang

Til løsningen kan der vælges et dampfang over en hylde eller et bord som anvendes til midlertidig opbevaring eller sortering.

Nødbruser

Til hurtig førstehjælp, og for at minimere varige skader efter ulykker med farlige medier, opsættes nødbrusere. Nødbrusere er en kombination af kropsbruser samt øjen- og ansigtsbruser, og monteres altid i rum til farligt affald.

Skærmbillede 2016-12-24 11.00.10
EX belysning

EX belysning

Belysningen i et modtagerum for farligt affald udføres som EX-belysning, afhængig af bygningens zoneklassificering.

Automatisk brandslukningsanlæg

Vi kan supplere løsningen med automatisk lukning af døre i tilfælde af brand og automatiske loftmonterede ABC pulverslukkere.