PRODUKTER TIL INDRETNING AF RUM TIL FARLIGT AFFALD

Modulo Systems arkitekter og ingeniører er specialister i indretning af bygninger til farligt affald, og tager sig af processen helt fra de første idéer og skitser til projektet er i drift. Vi rådgiver, projekterer, monterer og idriftsætter – og tager dermed fuldt ansvar på projektet fra start til slut.

Farligt affald er stadig problematisk, efter at borgeren har afleveret det på sin lokale genbrugsstation. Affaldet udskiller nemlig giftige dampe, som er sundhedsskadelige for genbrugsstationens medarbejdere. Affaldet skal derfor fjernes. For at leve fuldt op til Arbejdsmiljølovens §38 & §42 bør der installeres punktudsugning i de enkelte fade og containere, hvori problemaffaldet er sorteret.

Ventilation og punktudsug til farligt affald 600x450

Ventilation og punktudsug

Ventilation og punktudsug til farligt affald. En typisk installation udføres med ventilationsrør opsat i loftet, langs alle rummets vægge. Der monteres T-stykker med ex-slange for hver 80 cm til punktudsugningsløsningerne nedenfor.

Punktudsug 600x450

Punktudsugning til tønder og fade

Vores specialudviklede låg til tønder og fade tilsikrer konstant udsugning, også når de er åbne. Lågene leveres i pulverlakeret aluminium. Til hvert låg medfølger et praktisk ophæng, der gør tøndeskift hurtigt og let. Lågene leveres til 60, 120 og 220 liters tønder.

Punktudsug til bl.a. 660L container

Punktudsugning til 660L container

Løsningen leveres som en bås med tilhørende sugelåg, hvor containeren køres ind. Det pneumatiske låg, der leveres både som splitlåg eller enkeltlåg, løftes let ved et tryk på en knap. Løsningen er udført i pulverlakerede stålplader, og sikrer konstant udsugning fra containeren, også når låget er åbent.

Oliebar 600x450

Oliebar

Specialudviklet til håndtering af olie-affald. Oliebaren er tilsluttet ventilations-anlægget og fjerner automatisk giftige dampe. Mindre mængder hældes direkte i oliebaren, større mængder suges op med den medfølgende sugepind. Oliebaren tilsluttes en ekstern tank på 1000 eller 1500L, og er fremstillet i pulverlakerede stålplader.

Sikkerhedsbur 600x450

Sikkerhedsbur

Sikkerhedsbur til bekæmpelsesmidler, nitratbaseret kunstgødningsaffald eller andet affald som skal opbevares aflåst.

Dampfang 600x450

Dampfang

Til løsningen kan der vælges et dampfang over en hylde eller et bord som anvendes til midlertidig opbevaring eller sortering.

Nødbruser 600x450

Nødbruser

Til hurtig førstehjælp, og for at minimere varige skader efter ulykker med farlige medier, opsættes nødbrusere. Nødbrusere er en kombination af kropsbruser samt øjen- og ansigtsbruser, og monteres altid i rum til farligt affald.

EX belysning 600x450

EX belysning

Belysningen i et modtagerum for farligt affald udføres som EX-belysning, afhængig af bygningens zoneklassificering.

ABDL 600x450

Automatisk brandslukningsanlæg

Vi kan supplere løsningen med automatisk lukning af døre i tilfælde af brand og automatiske loftmonterede ABC pulverslukkere.