VORDINGBORG KOMMUNE

Præstø Genbrugsstation

AffaldPlus har efter en længere proces valgt Modulo Systems som leverandør af deres nye genbrugsstation. Det er første gang vi leverer en løsning til AffaldPlus, og vi er stolte af dette partnerskab. Tidligt i processen valgte kunden at deltage med både ledelse og driftspersonale i en workshop arrangeret af Modulo Systems, hvor vi i samarbejde med deres eksperter og vores fagfolk fik udarbejdet et design.

AffaldPlus havde nogle specifikke krav til designet. Bl.a. blev en tydelig adskillelse af tung trafik og borgertrafik prioriteret højt, en nem og brugervenlig nedkast-løsning i affaldscontainere, dropbokse til mindre fraktioner samt et større areal til modtagelse og lager af farligt affald og elektronik og masser af lagerplads under tag.

En vigtig prioritet var også oprettelsen af en modtagelsesbygning til modtagelse af genbrugsmaterialer fra borgerne, hvor materialer kan afleveres og videresælges i kommunens genbrugsbutik.

Desuden ønskede AffaldPlus forbedrede faciliteter til personalet, herunder gode omklædnings-, bad- og toiletfaciliteter, samt et kombineret kontor og køkken/spiseområde. Disse faciliteter er opdelt på to etager, hvor omklædning/bad/toilet er placeret i stueetagen, mens kontor/køkken er på 1. sal, hvilket giver personalet et godt overblik over hele området.

Den endelige placering for implementeringen af Modulo Systems’ løsning vil være på den eksisterende plads i Præstø, og målet er at genbrugsstationen er klar til brug ved udgangen af 2024.

Præstø Genbrugsstation
Værkstedsvej 4
4720 Præstø

Filter by