NYBORG KOMMUNE

Ørbæk Gjenvinningsstasjon

Nyborg Forsyning valgte å utvide eksisterende gjenvinningsstasjon i Ørbæk. Selve renoveringen var omfattende. Alt fra nye mannskapsrom til nytt asfaltbelegg samt nedsenkede containere. Behovene endrer seg over tid, og valget falt derfor på Modulo Systems som leverandør da vår modulløsning gir ubegrensede muligheter, og er den mest fleksible med tanke på en eventuell fremtidig flytting eller utvidelse av plassen. Besøkerne var svært begeistret for en løsning som bringer dem opp i høyden slik at de lettere kan kvitte seg med sitt avfall.

Gjenvinningsstasjonen i Ørbæk betjener ca. 6000 innbyggere i året. Da plassen var trang og besøkerne hadde vanskeligheter med å manøvrere seg rundt på plassen så valgte de å kjøpe mer tomt slik at plassen kunne utvides. I tillegg til mer plass og bedre trafikkavvikling, er også tungtrafikken delt opp slik at lastebilene nå kan hente containere uten å komme i konflikt med besøkerne. Den splitter nye totalrenoverte gjenvinningsstasjonen sto klar sommeren 2013, og har skapt en enklere hverdag for både brukere og ansatte på stedet. De ansatte har fått bedre arbeidsforhold i form av bedre fasiliteter og oppvarmede mannskapsrom.

Ørbæk Gjenvinningsstasjon
Langemosevænget 11
5853 Ørbæk
Danmark

Filter by

Uttalelse

Vår modulløsning fra Modulo Systems har gitt oss forsikring om at vi kan følge utviklingen i fremtiden og lettere foreta en utvidelse av plassen, dersom dette skulle bli nødvendig.

Fra å være en liten og trang plass er vi forvandlet til et større, brukervennlig og mer moderne plass med større kapasitet, bedre logistikk og bedre arbeidsforhold for våre ansatte. Vi kan nå betjene våre ca. 6000 brukere med god samvittighet.

Modulo Systems har klart å skape en moderne og oppdatert gjenvinningsstasjon for et relativt lavt budsjett. Selve prosessen og samarbeidet har gått veldig bra – og vi kan varmt anbefale den ekstremt fleksible modulløsningen fra Modulo Systems.

— Søren Littrup Kristensen, Nyborg Forsyning i Ørbæk

Oppvarming i alle rom

Før ombyggingen var det ikke oppvarming og dører i mannskapsrommet, noe som gjorde at betjeningen alltid frøs når de var på jobb. Med den nye Modulo Systems-løsningen er det etablert varme i alle mannskapsrom, samt i kjøkken, kontorer og rom for håndtering av farlig avfall.

Ørbæk 9
Affaldsskilt Asbest

Farlig avfall

Vår plass for oppbevaring av farlig avfall har også gjennomgått en grundig renovering, slik at vi nå kan tilby besøkerne en bedre håndtering av det farlige avfallet.