NYBORG KOMMUN

Ørbæk Återvinningscentral

Nyborg Forsyning valde att bygga ut den befintliga återvinningscentralen i Ørbæk. Själva renoveringen var omfattande. Allt från nya personalbodar till ny asfaltyta, samt nedsänkta containrar. Behoven förändras över tid och valet föll därför på Modulo Systems som leverantör då vår modullösning ger obegränsade möjligheter, och är den mest flexibla lösningen med tanke på en eventuell framtida flytt eller utbyggnad. Besökarna är mycket nöjda med en lösning som gör att dom kommer upp i höjden och därigenom lättare kan bli av med sitt avfall.

Ørbæk återvinningscentral servar ca. 6 000 personer om året, och när platsen var trång och besökarna hade svårt att manövrera på området så valde man att köpa mer mark för att utöka platsen. Förutom mer utrymme och bättre trafikflöde så har den tunga trafiken separerats så att lastbilarna nu kan hämta containrar utan att komma i konflikt med besökarna. Den helt nya totalrenoverade återvinningscentralen stod klar sommaren 2013, och har skapat en lättare vardag för både användare och anställda på platsen. De anställda har fått bättre arbetsvillkor i form av bättre lokaler och uppvärmda besättningsrum.

Ørbæk Återvinningscentral
Langemosevænget 11
5853 Ørbæk
Danmark

Filter by

Utlåtande

Vår modullösning från Modulo Systems har gett oss en försäkran om att vi kan följa utvecklingen i framtiden och enklare göra en utbyggnad av platsen om detta skulle bli nödvändigt.

Från att ha varit ett litet och trångt utrymme har vi förvandlats till ett större, användarvänligt och modernare utrymme med större kapacitet, bättre logistik och bättre arbetsvillkor för våra medarbetare. Vi kan nu serva våra ca. 6 000 besökare med gott samvete.

Modulo Systems har lyckats skapa en modern och”up-to-date” återvinningscentral för en relativt låg budget. Själva processen och samarbetet har gått riktigt bra – och vi kan varmt rekommendera den extremt flexibla modullösningen från Modulo Systems.

— Søren Littrup Kristensen, Nyborg Forsyning i Ørbæk

Värme i alla rum

Inför renoveringen fanns det varken värme eller dörrar i personalboden, vilket gjorde att personalen alltid frös när dom var på jobb. Med den nya Modulo Systems ösningen har värme etablerats i alla personalutrymmen samt i lokaler för hantering av farligt avfall.

Ørbæk 9
Affaldsskilt Asbest

Farligt avfall

Vårt utrymme för förvaring av farligt avfall har också genomgått en grundlig renovering, så att vi nu kan erbjuda våra besökare en bättre hantering av det farliga avfallet.