MODULO OMLASTNINGSSTATION

Omlastningsstation installerad och klar för bruk på enbart 1-3 dagar

Modulo Systems erbjuder snabb leverans och installation av robusta och pålitliga omlastningsstationer. Lösningarna kan installeras på 1-3 dagar av Modulo Systems egna erfarna installatörer.

Leverantör av omlastningsstationer

När avfallet har källsorterats kommer det att lastas om från sopbil till större containrar. Detta görs för att uppnå en bättre och effektivare hantering av avfallet, så att det endast körs korta sträckor med små mängder avfall.

På grund av ett ökat behov av återvinning och sortering av olika typer avfall erbjuder vi nu också produktion och installation av omlastningsstationer, så att avfallet hanteras korrekt, enkelt och enligt föreskrivna regler, så att det kan återanvändas och inkluderas i en cirkulär och hållbar ekonomi.

Omlastningsstationen kan enkelt ställas upp på en befintlig bärande och plan yta, utan kostnader för grävning och borttagning av mark samt gjutning av en ny grund. Omlastningsstation levereras med tillhörande infartsramp samt kantbalkar och stålstaket.

Fördelar

Kort installationstid

En omlastningsstation för Modulo installeras på 1-3 arbetsdagar. Den korta installationstiden innebär att man kan hålla anläggningens neretid till ett minimum och samtidigt minimera risken för oförutsedda projektkostnader.

Optimalt utnyttjande av stationen

En omlastningsstation är vanligtvis 2,6 meter hög, vilket motsvarar höjden på en container. Utrymmet under omlastningsstationen kan således användas för t.ex. toalett, omklädningsrum, förvaring av maskiner, utrymme för en komprimatorcontainer eller som annat lagerutrymme.

Allt detta säkerställer en robust lösning med hög funktionalitet och enkel hantering av avfallet direkt från lastbil till container utan att avfallet behöver ligga på marken.

Framtidsriktad, pålitlig och hög flexibilitet:

Modulo omlastningsstation är en flexibel lösning som på grund av de inbäddade lyftankarna lätt kan flyttas. Om fler fraktioner behövs kan ytterligare moduler installeras, vanligtvis på en enda dag.

REFERENSER

Omlastningsstation:

Referense – Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S har beställt en Modulo omlastestation. Efter god dialog valde Odense renovation en omlastningsstation från Modulo Systems. Lösningen innehåller 33 betongmoduler, kantbalkar, fallskydd, fönster, trappor och rullportar för truck, samt utrymme för förvaring av materiel under betongmoduler. Installationen av omlastningsstationen tog bara tre dagar, och lösningen var i drift i december 2019.

Läs mer >>

Omlastningsstation:

Referense – HSY Finland

hsy-logo

Modulo Systems installerade ytterligare en omlastningsstation i Finland för Helsingforsregionens miljötjänstverk i december 2019. Den blev tagen i drift 2 dagar efter installationen. Omlastningsstationen är 24 meter lång, 6 meter bred och säkerställer en miljövänlig hantering av avfallet eftersom avfallet går direkt från lastbil till container. Dessutom sparas ett arbetsmoment eftersom avfallet inte behöver lastas med maskiner efter att lastbilen har lossats. Lösningen består av 16 betongmoduler, kantbalkar och fallskydd.

Miljöfördelar med att sortera avfallet

När avfallet har källsorterats kommer det att lastas om från sopbil till större containrar. Detta görs för att uppnå en bättre och effektivare hantering av avfallet, så att det endast körs korta sträckor med små mängder avfall.

På det stora hela är det också en bränslesparande lösning.