MODULO OMLASTESTATION

Omlastestation klar til brug på kun 1-3 dage

Modulo Systems tilbyder hurtig levering og montering af robuste og driftssikre omlastestationer og omlasteramper. Løsningerne kan installeres på 1-3 dage af Modulo Systems egne erfarne montører.

Leverandør af omlastestationer

Når affaldet er kildesorteret, bliver det omlastet fra renovationsbil til større containere. Dette gøres for at opnå en bedre og mere effektiv håndtering af affaldet, således at der kun skal køres korte ture med de små mængder affald.

På grund af et øget behov for genanvendelse og sortering af forskellige typer af affald, tilbyder vi nu også produktion og installation af omlastestation, således at affaldet bliver håndteret korrekt, nemt og efter de foreskrevne regler, så det igen kan genbruges og indgå i en cirkulær og bæredygtig økonomi.

Omlastestationen kan let opsættes på et eksisterende bærende og jævnt underlag, uden behov for omkostninger til udgravning og bortkørsel af jord samt støbning af nyt fundament. Omlastestation leveres med tilhørende opkørselsrampe, samt kantbjælker og stålhegn.

Fordele

Kort installationstid

En Modulo omlastestation installeres på 1-3 arbejdsdage. Den korte installationstid betyder, at man kan holde ”nedetid af et anlæg” på et minimum, og samtidig minimere risikoen for uforudsete projektomkostninger.

Optimal udnyttelse af omlastestation

En omlastestation er typisk 2,6 meter høj, svarende til højden på en container. Pladsen under omlastestationen kan dermed udnyttes til f.eks. toiletfaciliteter, omklædning, opbevaring af maskiner, plads til en komprimator container, eller hvad behovet nu kunne være.

Alt dette sikrer en robust løsning med høj funktionalitet, samt sikrer en let håndtering af affaldet direkte fra lastbil til container, uden affaldet skal ligge på jorden.

Fremtidssikret, driftsikker, fleksibel

Modulo omlastestation er en fleksibel løsning, der nemt kan flyttes på grund af de indstøbte løfteankre. Er der behov for flere fraktioner, kan yderligere moduler installeres, typisk i løbet af en enkelt dag.

REFERENCER

Omlastestation:

Reference – Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S bestilte en Modulo omlastestation. Efter en god og konstruktiv dialog, valgte Odense Renovation en omlastestation fra Modulo Systems. Løsningen indeholder 33 betonmoduler, kantbjælker, hegn, vinduer, trapper og rulleporte til trucks, samt plads til opbevaring af materiel under beton-modulerne. Installationen af omlastestationen tog kun få dage, hvorefter løsningen stod klar til drift i december 2019.

Læs mere >>

Omlastestation:

Reference – HSY Finland

hsy-logo

Modulo Systems har installeret yderligere en omlastestation i Finland for Helsinki Region Enviromental Services Authority. I december 2019 var stationen klar til drift, blot 1-2 dage efter påbegyndt installation. Omlastestationen er 24 meter lang og 6 meter bred, og sikrer en miljørigtig håndtering af affaldet, da affaldet går direkte fra lastbil til container. Ydermere er der sparet en arbejdsgang, da affaldet ikke skal læsses med maskiner efter lastbilen har læsset af. Løsningen består af 16 betonmoduler, kantbjælker og hegn.

Miljøfordele ved at sortere affaldet

Når affaldet er kildesorteret, bliver det omlastet fra renovationsbil til større containere. Dette gøres for at opnå en bedre og mere effektiv håndtering af affaldet, således at der kun skal køres korte ture med de små mængder affald.

I det ‘store regnskab’ er det også en brændstofbesparende løsning.