MODULO OMLASTESTATION

Omlastestation klar til brug på kun 1-3 dage

Modulo Systems tilbyder hurtig levering og montering af robuste og driftssikre omlastestationer. Løsningerne kan installeres på 1-3 dage af Modulo Systems egne erfarne montører.

På grund af et øget behov for genanvendelse og sortering af forskellige typer af affald, tilbyder vi nu også produktion og installation af omlastestationer, således at affaldet bliver håndteret korrekt, nemt og efter de foreskrevne regler, så det igen kan genbruges og indgå i en cirkulær og bæredygtig økonomi.

Omlastestationen kan let opsættes på et eksisterende bærende og jævnt underlag, uden behov for omkostninger til udgravning og bortkørsel af jord samt støbning af nyt fundament. Omlastestation leveres med tilhørende opkørselsrampe, samt kantbjælker og stålhegn.

Fordele

Kort installationstid

En Modulo omlastestation installeres på 1-3 arbejdsdage. Den korte installationstid betyder, at man kan holde ”nedetid af et anlæg” på et minimum, og samtidig minimere risikoen for uforudsete projektomkostninger.

Optimal udnyttelse af stationen

En omlastestationen er typisk 2,6 meter høj, svarende til højden på en container. Pladsen under omlastestationen kan dermed udnyttes til f.eks. toiletfaciliteter, omklædning, opbevaring af maskiner, plads til en komprimator container, eller hvad behovet nu kunne være.

Alt dette sikrer en robust løsning med høj funktionalitet, samt sikrer en let håndtering af affaldet direkte fra lastbil til container, uden affaldet skal ligge på jorden.

Fremtidssikret, driftssikker og høj fleksibilitet

Modulo omlastestation er en fleksibel løsning, der nemt kan flyttes på grund af de indstøbte løfteankre. Er der behov for flere fraktioner, kan yderligere moduler installeres, typisk i løbet af en enkelt dag.

REFERENCER

Reference – Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S har bestilt en Modulo omlastestation. Efter god dialog valgte Odense renovation en omlastestation fra Modulo Systems. Løsningen indeholder 33 betonmoduler, kantbjælker, hegn, vinduer, trapper og rulleporte til truck, samt plads til opbevaring afmaterielunderbetonmodulerne. Installationenaf omlastestationen forventes at tage kun 3 dage, hvorefter løsningen er klar til drift i december 2019.

Reference – HSY Finland

hsy-logo

Modulo Systems installerer yderligere en omlastestation i Finland for Helsinki Region Enviromental Services Authority i af december af 2019 og står klar til drift 1-2 dage efter påbegyndt installation. Omlastestationen bliver 24 meter lang og 6 meter bred, og skal sørge for en miljørigtig håndtering af affaldet, da affaldet kommer til at gå direkte fra lastbil til container. Ydermere spares en arbejdsgang, da affaldet ikke skal læsses med maskiner efter lastbilen har læsset af. Løsningen består af 16 betonmoduler, kantbjælker og hegn.