MODULO OMLASTNINGSSTASJON

Modulo Systems omlastingsstasjon installert og klar til bruk på bare 1-3 dager.

Modulo Systems tilbyr rask levering og installasjon av robuste og driftssikre omlastningsstasjoner. Løsningene kan installeres på 1-3 dager av Modulo Systems egne erfarne installatører.

Grunnet et økende behov for resirkulering og sortering av forskjellige typer avfall tilbyr vi nå også produksjon og installasjon av omlastningsstasjoner som sikrer at avfallet kan håndteres behandles enkelt, korrekt og i henhold til de foreskrevne regler, slik at det kan gjenvinnes og inngå i en sirkulær og bærekraftig økonomi.

Omlastingsstasjonen kan enkelt etableres på en eksisterende bærende og jevn overflate uten behov for ytterligere grunnarbeider. Omlastningsstasjon leveres ferdig montert med tilhørende opp-/nedkjøringsrampe, kantbjelker og stålgjerder rundt hele plassen.

FORDELER

Kort installasjonstid:

En Modulo omlastningsstasjon installeres på 1-3 arbeidsdager. Den korte installasjonstiden betyr at nedetiden kan reduseres til et minimum samtidig som risikoen for uforutsette kostnader minimeres.

Optimal utnyttelse av stasjonen:

En omlastningsstasjon er typisk 2,6 meter høy, tilsvarende høyden på en container. Plassen under omlastningsstasjonen kan dermed utnyttes til f.eks. toalettfasiliteter, garderober, lagring av maskiner, plass til en komprimeringscontainer, eller hva behov og ønsker måtte være.

Dette sikrer en robust løsning med høy funksjonalitet, og en enkel håndtering av avfallet direkte fra lastebil til container uten at avfallet trenger å ligge på bakken.

Fremtidsrettet, pålitelig og høy fleksibilitet:

Modulo omlastningsstasjon er en fleksibel løsning som enkelt kan flyttes ved hjelp av innebygde løfteanker. Oppstår det er behov for flere fraksjoner kan ytterligere moduler installeres, vanligvis i løpet av en dag.

REFERANSER

Reference 1 – Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S har bestilt en Modulo-omlastningsstasjon.
Etter god dialog valgte Odense Renovation en omlastingsstasjon fra Modulo Systems. Løsningen inneholder 33 betongmoduler, kantbjelker, gjerder, vinduer, trapper og rulleporter for til truck-garasje, samt plass til lagring av diverse materialer og utstyr under betongdekket. Installasjonen tok kun tre dager, og anlegget ble tatt i bruk i desember 2019.

Reference 2 – HSY Finland

hsy-logo

Modulo Systems installererte ytterligere en omlastningsstasjon i Finland for Helsingforsregionens kommunale avfallsselskap i desember 2019. Anlegget var klar til drift 2 dager etter at installasjonen startet. Omlastingsstasjonen er 24 meter lang og 6 meter bred og den består av 16 betongmoduler, kantbjelker og gjerder. At avfallet nå losses fra lastebil direkte i en container sikre dels en miljøvennlig håndtering av avfallet, og det gir en kostnadsbesparelse ved at man ikke lenger trenger å flytte avfallet fra bakken og opp i containere.