NYBORG KOMMUNE

Ørbæk Genbrugsstation

Nyborg Forsyning valgte at udvide den eksisterende genbrugsplads i Ørbæk. Selve renoveringen var omfattende, lige fra nye mandskabsrum til ny belægning samt nedsænkede containere. Behovene ændrer sig gennem tiden, og valget faldt derfor på Modulo Systems som leverandør, da vores modulopbyggede løsning giver ubegrænsede muligheder, og er den mest fleksible med henblik på en eventuel fremtidig flytning eller udvidelse af pladsen. Endvidere blev kunden meget begejstret for en løsning der bringer én op i højden, så borgerne dermed lettere kan komme af med deres affald.

Genbrugspladsen i Ørbæk servicerer ca. 6.000 borgere om året, og da pladsen var trang og borgerne havde svært ved at komme frem og tilbage, valgte man at købe mere jord og udvide pladsen. Udover mere plads og bedre trafikflow, er den tunge trafik også blevet opdelt, således at lastbilerne nu er i stand til at afhente containere – uden at komme i nærheden af borgerne. Den helt nye totalrenoverede genbrugsplads stod klar i sommeren 2013, og har skabt en lettere hverdag for både brugere og ansatte på pladsen. De ansatte har fået bedre arbejdsvilkår i form af bedre faciliteter og opvarmede mandskabsrum.

Ørbæk Genbrugsstation
Langemosevænget 11
5853 Ørbæk
Danmark

Filter by

Udtalelse

Vores modulopbyggede løsning fra Modulo Systems har givet os sikkerhed for at vi fremover kan følge med udviklingen og lettere foretage en udvidelse af pladsen, såfremt dette måtte blive nødvendigt.

ra at være en lille og indeklemt plads, er vi forvandlet til en større, brugervenlig og mere moderne plads med større kapacitet, bedre logistik og bedre arbejdsvilkår for vores medarbejdere. Vi kan nu servicere vores ca. 6.000 borgere med god samvittighed.

Modulo Systems har formået at skabe en moderne og tidssvarende genbrugsplads til et forholdsvis lavt budget. Selve processen og samarbejdet er forløbet rigtig godt – og vi kan varmt anbefale den yderst fleksible modulopbyggede løsning fra Modulo Systems.

— Søren Littrup Kristensen, Nyborg Forsyning i Ørbæk

Opvarming i alle rum

Før renoveringen var der ingen opvarmning og døre i mandskabsrum, hvilket betød at mandskabet altid frøs når de var på arbejde. Med den nye Modulo Systems løsning er det etableret varme i samtlige mandskabsrum, samt i køkken, kontorer og rum for håndtering af farligt affald.

Ørbæk 9
Affaldsskilt Farligt affald

Farligt affald

Vores rum for opbevaring af farligt affald har også været igennem en gennemgribende renovering, således at vi nu kan tilbyde borgerne en bedre håndtering af det farlige affald.