ODENSE KOMMUN

Efter en god och konstruktiv dialog valde Odense Renovation A/S att deras nya omlastningsstation skulle levereras av Modulo Systems. Lösningen innehåller 33 betongmoduler, kantbalkar, staket, fönster, trappor och rullportar för truckar, samt plats för förvaring av utrustning under betongmodulerna.

Efter några dagar var installationen klar och Odense omlastningsstation öppnade dörrarna i december 2019.

FRAMTIDSSÄKER MED OPTIMAL ANVÄNDNING

Modulo Systems erbjuder snabb leverans och montering av robusta och driftsäkra omlastningsstationer. Lösningarna kan installeras på 1-3 dagar av våra egna erfarna montörer. På grund av ett ökat behov av återvinning och sortering av olika typer av avfall, erbjuder vi nu även produktion och installation av omlastningsstationer, så att avfallet hanteras korrekt, enkelt och enligt de föreskrivna reglerna, så det kan återvinnas och ingå i en cirkulär och hållbar ekonomi.

Omlastningsstationen kan lätt sättas upp på ett befintligt bärande och jämnt underlag, utan behov av kostnader för utgrävning och bortforsling av jord samt gjutning av ny grund. Omlastningsstationen levereras med tillhörande uppkörningsramp samt kantbalkar och stålgaller.

Kort installationstid:
En Modulo Systems omlastningsstation installeras på 1-3 arbetsdagar. Den korta installationstiden innebär att man kan hålla ”nedtid av ett anlägg” till ett minimum, och samtidigt minimera risken för oförutsedda projektkostnader.

Framtidssäker, driftsäker och hög flexibilitet:
Modulo omlastningsstation är en flexibel lösning som enkelt kan flyttas på grund av de ingjutna lyftankarna. Om det finns behov av fler fraktioner kan ytterligare moduler installeras, vanligtvis inom en dag.

Optimal användning av stationen:
En omlastningsstation är vanligtvis 2,6 meter hög, motsvarande höjden på en container. Utrymmet under omlastningsstationen kan därför användas för exempelvis toalettsanläggningar, omklädningsrum, förvaring av maskiner, plats för en komprimatorcontainer, eller vad behovet än kan vara.

Allt detta säkerställer en robust lösning med hög funktionalitet, samt säkerställer en enkel hantering av avfall direkt från lastbil till container, utan att avfallet behöver ligga på marken.

Odense Omlastningsstation
Strandløkkevej 100
5270 Odense N
Danmark

Filter by

ANDRA REFERENSER

Omlastningsstation – HSY Finland
Modulo Systems installerade ytterligare en omlastningsstation i Finland för Helsingforsregionens miljötjänster i december 2019. Omlastningsstationen var klar för drift bara två dagar efter påbörjad installation.

Lösningen består av 16 betongmoduler, kantbalkar och staket, är 24 meter lång och 6 meter bred, och säkerställer en miljövänlig hantering av avfallet, eftersom avfallet går direkt från lastbil till container. Dessutom sparas ett arbetsmoment, eftersom avfallet inte behöver lastas med maskiner efter att lastbilen har lossat.