ODENSE KOMMUNE

Etter en god og konstruktiv dialog valgte Odense Renovation A/S at deres nye omlastestasjon skulle leveres av Modulo Systems. Løsningen inneholder 33 betongmoduler, kantbjelker, gjerder, vinduer, trapper og rulleporter for lastebiler, samt plass til oppbevaring av materiell under betongmodulene.

Etter få dager sto installasjonen ferdig, og Odense omlastestasjon åpnet dørene i desember 2019.

FRAMTIDSSIKRET MED OPTIMAL UTNYTTELSE

Modulo Systems tilbyr rask levering og montering av robuste og driftssikre omlastestasjoner. Løsningene kan installeres på 1-3 dager av våre egne erfarne montører. På grunn av økt behov for gjenvinning og sortering av ulike typer avfall, tilbyr vi nå også produksjon og installasjon av omlastestasjoner, slik at avfallet blir håndtert korrekt, enkelt og i samsvar med gjeldende regler, slik at det kan gjenvinnes og inngå i en sirkulær og bærekraftig økonomi.

Omlastestasjonen kan enkelt settes opp på eksisterende bærende og jevnt underlag, uten behov for kostnader til utgraving og fjerning av jord, samt støping av nytt fundament. Omlastestasjonen leveres med tilhørende oppkjørselsrampe samt kantbjelker og stålhegn.

Kort installasjonstid:
En Modulo Systems omlastestasjon installeres på 1-3 arbeidsdager. Den korte installasjonstiden betyr at man kan holde “nedetid av anlegget” på et minimum, samtidig som man reduserer risikoen for uforutsette prosjektkostnader.

Framtidsrettet, driftssikker og høy fleksibilitet:
Modulo omlastestasjon er en fleksibel løsning som enkelt kan flyttes på grunn av de innstøpte løfteankrene. Ved behov for flere fraksjoner kan ytterligere moduler installeres, vanligvis i løpet av en enkelt dag.

Optimal utnyttelse av stasjonen:
En omlastestasjon er vanligvis 2,6 meter høy, tilsvarende høyden på en container. Plassen under omlastestasjonen kan derfor utnyttes til for eksempel toalettfasiliteter, omkledningsrom, oppbevaring av maskiner, plass til en komprimatorcontainer, eller hva behovet måtte være.

Alt dette sikrer en robust løsning med høy funksjonalitet, og sikrer en enkel håndtering av avfallet direkte fra lastebil til container, uten at avfallet må ligge på bakken.

Odense Omlastestation
Strandløkkevej 100
5270 Odense N
Danmark

Filter by

ANDRE REFERANSER

Omlastestasjon – HSY Finland

Modulo Systems installerte også en omlastestasjon i Finland for Helsinki Region Environmental Services Authority tilbake i desember 2019. Omlastestasjonen var klar for drift bare 2 dager etter installasjonsstart.

Løsningen besto av 16 betongmoduler, kantbjelker og gjerder, var 24 meter lang og 6 meter bred, og sikret en miljøvennlig håndtering av avfallet, da avfallet går direkte fra lastebil til container. Videre spares en arbeidsoperasjon, da avfallet ikke må losses med maskiner etter at lastebilen har lastet av.