NARVIK KOMMUNE

Miljøstasjonen Narvik

Miljøstasjonen Narvik er en nøkkelferdig løsning, ferdigstilt på under 3 dager og klar til bruk. Det er en 70 m2 løsning for oppbevaring av farlig avfall.

Modulbygningen er utvendig installert direkte på underlaget, og deretter er det fuget med brannsikker fugemasse og satt inn BD60 dører.

Innvendig består inventaret blant annet av en fullt integrert ventilasjonsløsning, oppsamlingsløsning med kar og elefantrister som utgjør gulvløsningen og gnistfri belysning.

Miljøstasjon Narvik
Frydenlundgata 42-46
8517 Narvik
Norge

Filter by